Dėl klientų aptarnavimo nuo rugsėjo 13 d.

Informuojame, kad kredito unijoje aptarnaujame visus klientus (tiek su galimybių pasu, tiek be), tačiau laikydamiesi galiojančių Vyriausybės reikalavimų, klientus, neturinčius galimybių paso, galime aptarnauti tik iki 15 min.

Registruotis vizitui į kredito unijos skyrių nereikia.

LKU kredito unijų grupė per pusmetį uždirbo 2,5 karto daugiau pelno nei pernai

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 2,48 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 2,5 karto daugiau nei prieš metus, kai šis siekė kiek daugiau nei 1 mln. Eur. Taip pat konsoliduota kredito unijų grupė per metus penktadaliu padidino gyventojams, ūkiui ir verslui išduotų paskolų portfelį.

„Antrąjį metų ketvirtį epidemiologinei situacijai gerėjant ir karantino ribojimams mažėjant, stengėmės išlaikyti didėjančias tiek verslo, tiek privačių asmenų finansavimo apimtis ir stabilią visos LKU grupės kredito unijų veiklą. Džiaugiamės, kad veikdamos sistemingai unijos kasmet demonstruoja augančius tvarią veiklą ir ilgalaikę naudą nariams pagrindžiančius rodiklius“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Skaičiuojama, kad pagrindinės veiklos pajamų struktūra pirmąjį šių metų pusmetį kito. Grynosios palūkanų pajamos siekė 10,37 mln. Eur ir buvo 19,74 % didesnės nei prieš metus (2020 m. – 8,66 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų, palyginus su 2020 m. birželio 30 d., gauta 2,5 karto mažiau – 76 tūkst. Eur, kai pernai tuo pačiu laiku šis rodiklis siekė 190 tūkst. Eur.

Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės priežiūrą ir kontrolę vykdanti LCKU per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 394 tūkst. Eur grynojo pelno – 16,57 % daugiau negu per 2020 m. pirmąjį pusmetį, kai suma siekė 338 tūkst. Eur. Taip pat augo ir grynosios palūkanos, kurių LCKU uždirbo 1,55 mln. Eur arba 26,8 % daugiau negu pernai (2020 m. – 1,22 mln. Eur).

Tuo tarpu LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 0,66 % per pirmąjį šių metų pusmetį ir 20,8 % per metus iki 569,49 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per pusmetį susitraukė 28,4 tūkst. Eur arba 13,97 % iki 174,88 mln. Eur. Mat LKU grupės veikla nemaža dalimi orientuota į žemės ūkio segmentą, kuris, prasidėjus sezono darbams, intensyviai investuoja į savo veiklą. Siekiant patenkinti klientų apyvartinių lėšų poreikį, mažėja ir LCKU likvidūs aktyvai (pinigai ir lėšos centriniame banke, vertybinių popierių portfelis). Toks svyravimas – natūralus sezoniškumo nulemtas reiškinys LCKU veikloje.

Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 31,66 % (normatyvas – 13,2%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,34 % (normatyvas – 11,8 %).

Kreditų verslui portfelis per metus augo 30,5 %

Per 2021 m. šešis mėnesius LKU kredito unijų grupė didino skolinimo apimtis tiek verslo, tiek gyventojų segmente. Grynoji konsoliduotos LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė 2021 m. birželio pabaigoje sudarė 458,7 mln. Eur, o tai – 10,42 % daugiau nei prieš šešis mėnesius. Per II ketvirtį pasirašyta 41 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 26,13 % daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Taip pat per praėjusį ketvirtį reikšmingai augo kreditų verslui portfelis. Naujų paskolų verslui konsoliduotoje LKU kredito unijų grupėje suteikta už 12,67 mln. Eur – 30,5 % daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Bendras kreditų verslui portfelis birželio 30 d. sudarė 82,1 mln. Eur.

„Vyraujant ekonomikos aktyvumui ir didėjant jos apibrėžtumui, praėjusį pusmetį ypač aktyviai skolinosi tiek kredito unijų verslo klientai, tiek dėl antrą ketvirtį vyravusių būsto pardavimų šalyje rekordų LKU kredito unijų grupėje ženkliai padidėjo kreditų su nekilnojamojo turto įkeitimu dalis“, – akcentuoja M. Vijūnas.

Kreditų su nekilnojamojo turto įkeitimu suteikta 23,41 % daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu ir birželio pabaigoje portfelis siekė 229,19 mln. Eur sumą. Tuo tarpu vartojimo kreditų portfelis, palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, augo neženkliai – 0,97 % iki 21,2 mln. Eur. (2020 m. 21,0 mln. Eur).

Fiksuotas sulėtėjęs kreditų žemės ūkiui portfelio augimas. Per šių metų II ketvirtį pasirašyta naujų sutarčių už 7,33 mln. Eur ir portfelis didėjo 0,34 % iki 91,48 mln. Eur.

Gyventojų taupymas

Neaudituotais duomenimis, birželio 30 d. kredito unijų grupės indėlių portfelio suma, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, siekė 494,96 mln. Eur ir per ketvirtį susitraukė 0,74 % arba 3,68 mln. Eur. Nors per metus LKU kredito unijų grupės privačių klientų einamosiose sąskaitose laikomų lėšų padaugėjo 39,55 % arba 44,89 mln. Eur, per II šių metų ketvirtį einamosiose sąskaitose pastarųjų sumažėjo 16,93 % arba 32,28 mln. Eur iki 158,39 mln. Eur.

Įsigaliojus karantino atlaisvinimams padidėjo tiek gyventojų noras įdarbinti sutaupytus pinigus, tiek išlaidos nekilnojamam turtui įsigyti. Taip pat LKU kredito unijų grupės turto ir indėlių portfelio sumažėjimą kasmet lemia jau minėtas sezoniškumas, dėl didelio ūkininkų skaičiaus kredito unijų narių tarpe. Rudenį ūkininkų parduotas derlius darys įtaką santaupų kredito unijose, o kartu ir bendro konsoliduoto LKU kredito unijų grupės turto, augimui.

Dėl LCKU informacinių sistemų vykdomų profilaktinio patikrinimo darbų

Gerb. Kliente,

Lietuvos centrinė kredito unija, siekdama užtikrinti kredito unijų sistemų sklandžią veiklą ir saugumą, š. m. gegužės 7 d. vykdys planinius IT sistemų profilaktikos darbus. Informuojame, kad jų metu galimi trumpalaikiai el. bankininkystės „i-Unija“ sutrikimai. Dėl šios priežasties, maloniai prašome reikalingas pinigų operacijas per el. bankininkystę atlikti prieš arba po naujinimo darbų.

Darbų pradžia: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 14.00 val.

Darbų pabaiga: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 17.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad IT sistemų profilaktinio patikrinimo darbų metu atsiskaityti mokėjimo kortelėmis prekybos bei paslaugų teikimo vietose ar atlikti operacijas bankomatuose bus galima kaip įprasta.

Atsiprašome už galimus nepatogumus!

Utenos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2021 m. balandžio mėn. 26 d. įvyko pakartotinis Utenos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame, balsuodami išankstinio balsavimo biuleteniais, dalyvavo 178 balso teisę turintys nariai iš 1759 (10,1 proc.).

Vadovaudamiesi LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-04-26 įvykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

 1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 5. Nutarta visą nepaskirstytąjį pelną – 90,15 tūkst. Eur – pervesti į rezervinį kapitalą.
 6. Patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata 2021 metams.

Su nutarimais ir kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Beje, šiemet dalyvauti susirinkime skatinome: dešimčiai susirinkimo dalyvių padovanosime LKU grupės skėčius, o vienam laimingajam – elektrinį paspirtuką.

Visi dovanų laimėtojai iš dalyvių sąrašo jau išrinkti atsitiktine tvarka ir su jais bus susisiekta asmeniškai. O pagrindine dovana – paspirtuku – jau džiaugiasi mūsų narys Rimvydas.
Sveikiname laimėtojus!

Šaukiamas Utenos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio 26 d., 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Utenos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose ir www.uku.lt.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti asmeninėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu utena@lku.lt, tel. +370 614 59884, klientų aptarnavimo vietose arba čia:

Forma pildymui ranka Forma pildymui WORD Forma pildymui ADOBE Reader

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 26 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba siųsti paštu adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: utena@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Dokobit.lt, GoSign.lt, Signa Web, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. andrius@uku.lt.

Šaukiamas Utenos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio 20 d., 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Utenos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima gauti klientų aptarnavimo vietose arba čia:Balsavimo biuletenis (pildymui ranka)Balsavimo biuletenis pildymui WORDBalsavimo biuletenis pildymui ACROBAT READER

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 20 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba siųsti paštu adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: utena@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Dokobit.lt, GoSign.lt, Signa Web, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 26 d. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. andrius@uku.lt.

Šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas


Informuojame, kad š. m. balandžio 08 d. 10.00 val. adresu: Josvainių g. 36. Kėdainiai, šaukiamas eilinis visuotinis KĖDAINIŲ KRAŠTO KREDITO UNIJOS (į/k 300583851)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

          1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirtstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

          5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

          6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Kėdainių krašto kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje adresu www.uku-dev.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose: Josvainių g. 36, Kėdainiai; Ruokio g. 5, Akademija; Laisvės aikštė 6, Krakės.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-08 10.00 val. į kredito unijos kasas, atsiųsti paštu adresu: Josvainių g. 36, LT57275 Kėdainiai arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kkku@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 15 d. 15.00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas, tel. 8 347 50590, el. paštas kkku@lku.lt .

Prašymą galite rasti čia.

Balsavimo biuletenį galite rasti čia.

Valdyba

Dėl komisinio atlyginimo ataskaitų

Informuojame,

Kad vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, klientams parengėme Komisinio atlyginimo ataskaitas už 2020 metus.

Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos kredito unija pagal paslaugų įkainius taiko už teikiamas paslaugas. Komisinio atlyginimo ataskaitoje nurodyta, kiek pagal kredito unijoje taikomus įkainius, nariai ar klientai 2020 metais sumokėjo komisinių mokesčių naudojimąsi paslaugomis 2020 metais.

Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai nario ar kliento turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaitos už praėjusius kalendorinius metus yra parengiamos iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita  pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Nariai ir klientai, kurie yra sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartis, Komisinio atlyginimo ataskaitas gali peržiūrėti prisijungę prie www.i-unija.lt.

Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nesudarę nariai ir klientai Komisinio atlyginimo ataskaitas gaus el. paštu, jei yra yra pateikę kredito unijai savo el. pašto adresą.

Taip pat pranešame, kad visi nariai ir klientai ataskaitą gali ataskaitą gauti ir atvykę į kredito uniją Aušros g. 34-3, Utenoje.

Dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainių

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja mažesni pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio įkainiai. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 1,45 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims – 0,72 Eur per mėnesį (iki 2021-01-01 galiojusi kaina atitinkamai buvo 1,50 ir 0,75 Eur. Primename, kad už mėnesinę pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kainą Jums gali būti prieinamos šios paslaugos:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pavedimų po 0,20 Eur už kiekvieną pavedimą;
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  • nemokamai 600 eurų per mėnesį iš einamosios sąskaitos kredito unijos kasoje, viršijus 600 Eur – 0,5 proc. nuo sumos,
  • nemokamai 300 eurų per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse su debetine Maestro kortele, viršijus – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau 1 Eur).

Detalią informaciją apie pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą galite rasti čia.

Kviečiame susipažinti su Kėdainių krašto kredito unijos Asmens duomenų tvarkymo politika ir Slapukų tvarkymo politika

Išsamesnę informaciją apie Kėdainių krašto kredito unijos vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises rasite mūsų Asmens duomenų tvarkymo politikoje bei jos pirmame priede Slapukų politikoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Kėdainių krašto kredito unijos internetinės svetaines tvarkymo taisyklės nebegalioja įsigaliojus prieš tai paminėtiems dokumentams.

Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2020 m. balandžio 16 d. priimti nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti stebėtojų tarybos ataskaitą.

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą.

 1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.

 1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus. Patvirtinti 2019 metų pelno paskirstymo tvarką.

 1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

 1. Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

 1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

 1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA: Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Daugiau informacijos Kėdainių krašto kredito unijos patalpose, adresu: Josvainių g. 36, Kėdainiai arba telefonu 8347 50590.

Kėdainių krašto  kredito unija