Naujienos

Utenos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2024-04-27 įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. 2023 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Patvirtinta 2023 metų pelno paskirstymo tvarka pagal pateiktą projektą. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir grąžinimo tvarką.
  5. Patvirtinta 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Atgal