Kas yra KUBOR?

KUBOR – kintama palūkanų dalis, nustatoma pagal Utenos kredito unijoje esamų visų indėlių ir pasiskolintų lėšų palūkanų svertinį vidurkį, kuris apskaičiuojamas kas mėnesį. KUBOR apskaičiuoja ir tvirtina kredito unijos valdyba ir skelbia interneto svetainėje www.uku.lt.

KUBOR yra naudojamas suteikiant paskolas su kintamomis palūkanų normomis, vietoje bankuose įprasto EURIBOR indekso.

Čia galite susipažinti su KUBOR indekso skaičiavimo metodika.

Kodėl kredito unijoje naudojamas KUBOR, o ne EURIBOR?

Kredito unijų išteklių (pinigų) kaina yra kitokia nei bankų: kredito unijos nedalyvauja rinkoje, kurioje galėtų pasiskolinti pinigų už EURIBOR indeksą, o už indėlius paprastai moka didesnes palūkanas nei komerciniai bankai. Todėl teikdama paskolas savo nariams, palūkanų normą Utenos kredito unija susieja ne su EURIBOR indeksu, o su savo išteklių kainą atspindinčiu rodikliu – KUBOR.

KUBOR indeksą kartą per mėnesį apskaičiuoja ir šiame tinklapyje skelbia kredito unijos valdyba.


EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams. EURIBOR indekso reikšmes savo tinklalapyje skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Kasdien skelbiamas EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html).

Jei nustatytai dienai KUBOR indekso nebus galima naudoti

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje nebus galima jo naudoti, tokiu atveju kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei dėl nenumatytų aplinkybių toliau nebus galima naudoti sutarties palūkanų normai nustatyti naudojamo indekso

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos. Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys bus paveiktos. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 60 dienų*, apie tai pranešę raštu, nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas. Tokiu atveju, per 60 dienų* nutraukus sutartį, išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

*Jūsų kredito sutartyje gali būti nustatytas kitas laikotarpis.