Dažnai, vykdant įvairius sandorius, susiduriama su situacijomis, kai kita sandorio šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Tokiu atveju gali pagelbėti garantija ar laidavimas – priemonė, užtikrinanti įsipareigojimų vykdymą ir galinti suteikti daugiau garantijų dėl kontrakto įvykdymo kiekvienai iš sandorio šalių.

Garantijų pavyzdžiai

 • Patalpų nuomotojas, siekdamas užsitikrinti nuomos sutarties sąlygų vykdymą, gali nuomininko pareikalauti pateikti kredito įstaigos garantijų.
 • Bendruomenė privalo pateikti garantiją Vietos veiklos grupei, norėdama gauti didesnį nei 20 proc. dydžio avansinį mokėjimą projekto vykdymui.
 • Darbo birža iš įmonės, steigiančios naujas darbo vietas, reikalauja garantijos dėl subsidijos tai darbo vietai steigti grąžinimo.

Kredito unija, garantuodama ar laiduodama už klientą garantuoja, kad pastarasis vykdys tam tikrus savo įsipareigojimus. Jei vis dėlto pastarasis pažeidžia susitarimo sąlygas, garantijos gavėjas turi teisę pagal garantijos sąlygas pateikti kredito unijai pretenziją, kuri vadovaujantis kredito unijos suteikta garantija bus patenkinta.

Utenos kredito unija teikia įvairias garantijas (laidavimus): avanso grąžinimo, mokėjimo, sutarties vykdymo, pasiūlymo ir pan. Kiekviena garantija taikoma konkrečiam sandoriui, todėl jų formos ir prievolės, kurios yra jomis užtikrinamos, gali būti labai įvairios.

Kaip gauti garantiją

 1. Garantiją gali gauti tik mūsų nariai. Informaciją apie tai, kas gali tapti Utenos kredito unijos nariu ir kaip tai padaryti, rasite čia.
 2. Užpildoma paraiška garantijai gauti.
 3. Deponuojamos lėšos garantijos įvykdymui užtikrinti, arba gali būti pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės: turto įkeitimas, laidavimai.

Paslaugų įkainiai

 • Vienkartinis garantijos suteikimo mokestis – 0,5 proc. nuo garantijos sumos, bet ne mažiau 70 Eur
 • Suteiktos garantijos sąlygų tikslinimas – 30 Eur
 • Įsipareigojimų pagal garantiją įvykdymas mokant kita valiuta ar į užsienio bankus – 30 Eur
 • Palūkanos už sumokėtą garantiją (kai garantija užtikrinta nedeponuojant lėšų) – 6 proc.
 • Palūkanos už deponuotas lėšas nemokamos
 • Jei garantija suteikiama nedeponavus lėšų, tuomet vienkartinis garantijos suteikimo mokestis yra 0,5 proc. už kiekvienus garantijos galiojimo metus (pilnus ar nepilnus).

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje
SWIFT: LCKULT22

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.