Naujienos

Šaukiamas Utenos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2024 m. balandžio 27 d. 11 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, adresu Maironio g. 12, Utena, šaukiamas Utenos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytais klausimais, nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Baranausko g. 19, Utena, arba internete adresu www.uku.lt/vns. 

Raginame kredito unijos narius visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai galioja ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, todėl papildomai balsuoti, jei tai jau padarėte, nebereikia.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti adresu www.uku.lt/vns, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37061459884 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba, pasirašytus elektroniniu parašu, atsiųsti el. pašto adresu [email protected].

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Atgal