Kredito unija, jums tapus jos nariu, atidarys mokėjimo sąskaitą, skirtą tvarkyti kasdienius finansinius reikalus, taip pat mokėti mokesčius ir atlikti kitus pinigų pervedimus. Kredito unijoje turėdami mokėjimo sąskaitą galėsite:

 • Laikyti ir kaupti pinigus
 • Pasirinkti mokėjimo paslaugų krepšelį
 • Į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • Pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ir užsienyje
 • Patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už prekes ir paslaugas internetu ar atvykus į kredito unijos skyrių
 • Apmokėti komunalinius mokesčius
Paslaugos pavadinimas Įkainis
1. Grynųjų pinigų operacijos
   Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje Iki 1000 Eur per mėn. – nemokamai,
virš 1000 Eur per mėn. – 0,5 %
   Grynųjų įmokėjimas į savo ar kito asmens sąskaitą kredito unijoje Iki 5000 Eur per mėn. – nemokamai,
virš 5000 Eur per mėn. – 0,1 %, ne mažiau 1 Eur
2. Vietiniai pervedimai
   Unijos viduje į savo ar kito asmens sąskaita (kredito unijoje arba internetu) Nemokamai
   Lietuvoje arba į kitose EEE šąlyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) 1 Eur
   Lietuvoje arba į kitose EEE šąlyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,2 Eur
3. Gautų lėšų įskaitymas (administravimas), kai lėšos gautos kredito unijos viduje ar iš kitose EEE šalyse veikiančių įstaigų eurais Nemokamai
4. Atidarymas ir tvarkymas
   Sąskaitos atidarymas, tvarkymas, uždarymas Nemokamai
   Spausdinto sąskaitos išrašo už praėjusį mėnesį pateikimas Nemokamai
   Spausdinto sąskaitos išrašo už kitą laikotarpį pateikimas 0,14 Eur už psl.
   Pažymos išdavimas (apie sąskaitos likutį ir pan.) 2,90 Eur
 • Mokėjimas į savo sąskaitą kredito unijoje arba į savo ar kito kliento sąskaitą LKU grupei priklausančioje kredito unijoje atliekamas tą pačią dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 23.55 val.
 • Mokėjimas į kitus Lietuvoje registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas atliekamas tą pačią darbo dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 16.00 val.
 • Mokėjimas į SEPA* erdvės šalyse registruotus bankus ar kitas mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigas atliekamas tą pačią darbo dieną, mokėjimo nurodymą pateikus iki 16.00 val.
SEPA mokėjimo nurodymo pateikimo laikas kredito unijoje Preliminarus SEPA mokėjimo gavimo laikas darbo dieną**
Nuo 00:00 iki 9:10 11:15
Nuo 9:10 iki 11:40 13:45
Nuo 11:40 iki 14:10 16:15
Nuo 14:10 iki 16:00 17:45
Nuo 16:00 iki 24:00 11:15 / kitą darbo dieną (D+1)

*SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

**Darbo dienos – visos savaitės dienos išskyrus šeštadienį, sekmadienį, kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas poilsio ir švenčių dienas bei Didįjį (prieš Velykinį) penktadienį.

Faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ar mokėjimo paslaugų teikėjo ir gali būti vėlesnis nei nurodyta lentelėje.

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai paslauga, kai Jūsų mokėjimo sąskaita ir su ja susijusios paslaugos iš vieno mokėjimo paslaugų teikėjo perkeliamos naujam paslaugų teikėjui.

Kokios paslaugos gali būti perkeltos iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo?

 • Sąskaitoje esančių lėšų likutis. Jūsų pageidavimu, ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas perves lėšų likutį į naujai atidarytą sąskaitą kredito unijoje.
 • Periodinės įplaukos. Jūsų pageidavimu, kredito unija gali informuoti mokėtojus apie Jūsų sąskaitos pasikeitimą.

Kaip atliekama sąskaitos perkėlimo paslauga?

 • Tapkite kredito unijos nariu ir atsidarykite naują mokėjimo sąskaitą kredito unijoje. Daugiau informacijos apie mokėjimo sąskaitą kredito unijoje bei indėlių ir (arba) įsipareigojimų investuotojams draudimo sąlygas rasite čia.
 • Kredito unijoje užpildykite prašymą suteikti sąskaitos perkėlimo paslaugą.
 • Kredito unija sąskaitos perkėlimo veiksmus atliks ne vėliau kaip per 13 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jūsų pageidavimu, prašyme galite nurodyti vėlesnę sąskaitos perkėlimo datą.

Kita naudinga informacija

 • Komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos perkėlimo paslaugą netaikomas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog perkeliant mokėjimo sąskaitą, kredito unija gali neteikti tam tikrų paslaugų, buvusių pas ankstesnį mokėjimo paslaugų teikėją.
 • Ankstesnis mokėjimo paslaugų teikėjas gali taikyti mokėjimo sąskaitos uždarymo mokestį. Jums pageidavus ją uždaryti, šis mokestis gali būti nurašytas nuo Jūsų sąskaitos pagal ankstesniojo mokėjimo paslaugų teikėjo įkainius.
 • Kredito unija gali taikyti mokesčius pagal nustatytus galiojančius įkainius už informacinio laiško trečiosioms šalims siuntimą apie mokėjimo sąskaitos pasikeitimą.

Daugiau informacijos apie sąskaitos perkėlimo paslaugą rasite Lietuvos bankų asociacijos interneto svetainėje.

Apie Jūsų teises vykdant mokėjimus Europoje skaitykite čia.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami bei kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.