Kreditas jaunai šeimai su valstybės finansine paskata

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Finansinės paskatos pirmąjį būstą perkančioms jaunoms šeimoms įstatymas, pagal kurį Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudaro sąlygas gauti subsidiją, skirtą pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Kredituojama iki 100 proc. įsigyjamo būsto vertės
Subsidijos dydis – nuo 15 iki 30 proc. būsto kredito sumos
Maksimali kredito suma – 87 000 Eur
Išankstinis grąžinimas – be papildomų mokesčių ir baudų

Pagal įstatymą finansinė paskata pirmajam būstui įsigyti gali būti suteikta jaunoms šeimoms, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeimoms, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių).

Mūsų kredito unija yra pasirašiusi sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija dėl kreditų su valstybės finansine paskata teikimo, todėl regione būstą planuojantys įsigyti asmenys galės patogiai susitvarkyti dokumentus kreditui gauti. 

Subsidija jaunai šeimai išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos. Daugiau informacijos apie finansinę paskatą galite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

Kaip gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą?

1

Kreipkitės į savivaldybę, kurioje ketinate įsigyti būstą, ir pateikite prašymą bei jame nurodytus dokumentus

2

Su savivaldybės administracijos išduota pažyma kreipkitės į valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus išduodančią LKU grupės kredito uniją

3

Pasirašykite sutartį su kredito unija ir gaukite būsto kreditą

4

Kredito unija gautos subsidijos lėšomis sumažins Jūsų kreditą ir pateiks naują kredito grąžinimo tvarkaraštį.

Pagrindinės sąlygos

Kredito suma

 • Pagrindinio būsto finansavimui maksimali kredito suma nustatoma pagal kredito gavėjo poreikį ir finansinį pajėgumą, tačiau paprastai finansuojama ne daugiau nei 85 proc. perkamo turto pirkimo kainos ar rinkos vertės, atsižvelgiant į mažesnę.
 • Valstybės subsidijų atveju – nuosavų lėšų dalies gali būti nereikalaujama, todėl kreditas gali siekti 100 proc. jo pirkimo kainos arba rinkos vertės, atsižvelgiant į mažesniąją iš jų, tačiau ne daugiau kaip 87000 Eur.

Kredito tikslas

Gali būti finansuojamas:

 • Senos, naujos statybos buto ar gyvenamojo namo pirkimas.
 • Namo statybos.
 • Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Paskolos trukmė

 • Iki 360 mėn.

Palūkanos

Palūkanų norma yra nustatoma kiekvienu atveju individualiai, atsižvelgiant į kredito gavėjo mokumą, finansinį stabilumą, lojalumą unijoje ir kitus kriterijus. Būsto kreditams taikoma tik kintama palūkanų norma,.

 • Kintama palūkanų norma nustatoma prie kintamos palūkanų bazės – KUBOR indekso – reikšmės procentais pridedant kredito unijos nustatytą 2,9-4,0 proc. maržą.

Kredito grąžinimo grafikas

 • Linijinis metodas – kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai kreditas grąžinamas lygiomis dalimis ir sumokamos palūkanos, apskaičiuotos nuo negrąžintos kredito dalies.
 • Anuiteto metodas – kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas, kai kredito gavėjas kredito unijai moka lygias įmokas, kurias sudaro grąžinama kredito dalis ir apskaičiuotų palūkanų dalis.
 • Individualus metodas – individualiai kredito gavėjui taikomas kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo būdas.

Užtikrinimo priemonės

Už kreditą yra įkeičiamas perkamas arba statomas būstas. Gali būti įkeičiamas kitas ar papildomas nekilnojamasis turtas, taip pat papildomai įkeičiamos kitos užtikrinimo priemonės (kilnojamasis turtas, trečiosios šalies laidavimas). Svarbu žinoti, kad:

 • Įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertė turi būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų.
 • Įkeistas turtas turi būti apdraustas turto draudimo bendrovėje.

Kredito sutarties mokesčiai kredito unijoje

 • Administravimo mokestis – vienkartinis kredito sudarymo mokestis.
 • Įsipareigojimo mokestis – mokestis, kuris skaičiuojamas nuo nepanaudotos (dar neišmokėtos) kredito dalies.
 • Sutarties keitimo mokestis – keičiant sutarties sąlygas gali būti taikomas vienkartinis sutarties keitimo mokestis.

Kitos galimos išlaidos

 • Turto draudimas – įkeičiamas turtas turi būti apdraustas turto draudimo bendrovės.
 • Turto vertinimas – įkeičiamo turto vertė turi būti nustatyta turto vertintojų.
 • Notaro mokesčiai turto įkeitimo (hipotekos) atveju.

Kredito įmokų atidėjimas

Kredito gavėjas turi galimybę atsidėti kredito įmokų mokėjimą (išskyrus palūkanas) iki 3 mėn. šiais atvejais:

 • Kai nutrūksta kredito gavėjo santuoka.
 • Kai miršta kredito gavėjo sutuoktinis.
 • Kai kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų.

Kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.

Išankstinis kredito grąžinimas

Kredito gavėjas bet kuriuo metu gali kreiptis dėl išankstinio pilno ar dalies kredito grąžinimo, kuris nieko nekainuos – nesvarbu kada ar kokią sumą pageidaujama grąžinti.

Reikalingi dokumentai

Pagrindiniai dokumentai

 • Reikalingas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Kredito paraiška, kurią galima užpildyti atvykus į kredito uniją arba internetu.
 • Kredito gavėjų sutikimai dėl duomenų gavimo iš išorinių duomenų bazių.

Pajamų vertinimui

 • Dirbant pagal darbo sutartį – vertinamos ne mažiau kaip 6 mėn. darbo užmokesčio pajamos. Gali būti pareikalauta pateikti darbo sutartį, pažymą ar kitus pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.
 • Dirbant pagal darbo sutartį užsienyje – vertinamos ne trumpesnio nei 12 mėn. darbo užmokesčio pajamos. Turi būti pateikta darbo sutartis, banko sąskaitos išrašai, pažyma ar kiti pajamų gavimą patvirtinantys dokumentai.
 • Dirbant pagal verslo liudijimą, individualią veiklą, gaunant pajamas iš nuomos – vertinamos ne mažiau kaip pilnų dviejų veiklos metų pajamos. Gali būti vertinamos ir kito laikotarpio, tačiau netrumpesnio nei 6 mėn. pajamos. Šių pajamų gavimo patvirtinimui turi būti pateikiama veiklos vykdymo pažyma, pajamų deklaracijos, pajamų-išlaidų žurnalas, kvitai, banko sąskaitos išrašai bei kiti dokumentai.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys kitų tvarių ir reguliarių pajamų gavimą.

Kitų finansinių įsipareigojimų vertinimui

 • Remiantis išorinių registrų informacija yra įvertinami kredito gavėjo kiti turimi finansiniai įsipareigojimai, paskolos.
 • Dirbant užsienyje, kredito gavėjas turi pateiki pažymą iš tos užsienio šalies išorinių šaltinių, duomenų bazių apie turimus finansinius įsipareigojimus.

Būsto statybų atveju

 • Statybų leidimas.
 • Būsto statybų projektas.
 • Būsto statybų sąmata, darbų atlikimo grafikas bei sutartis su rangovu (jeigu toks yra).
mėn.

Palūkanų norma: 6,9%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 7,29%

Paskolos kaina: 80892,21

Mėn. įmoka

446,62

Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

 

Bendros būsto kredito kainos skaičiavimo pavyzdys: jei suteikiamas 50 000 € kreditas įkeičiant nekilnojamąjį turtą 25 metams ir sumokama 300 įmokų anuiteto metodu, kintamoji metinė palūkanų norma – 6,9 %, sutarties sudarymo mokestis – 1 %, hipotekos (įkeitimo) įregistravimo mokestis – 8,6 €, būsto draudimo metinės įmokos – 60 €, tuomet bendros kredito  kainos metinė norma (BVKKMN) – 7,60 %, bendra mokėtina suma – 107 070,51 €, mėnesio įmoka – 350,21 €. Turto vertinimo išlaidos ir komisinis atlyginimas už kredito tarpininko teikiamas paslaugas neįtraukti.

 

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos vykdomos laiku. Nevykdydami ar netinkamai vykdydami kredito sutarties sąlygas, rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas unijos naudai visą paskolos laikotarpį.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

mėn.

Palūkanų norma: 5%

Sutarties sudarymo mokestis: 1%

BVKKMN: 5,34%

Paskolos kaina: 53877,02

Mėn. įmoka

445,48

*Skaičiuoklės rezultatai yra preliminarūs. Kredito sąlygos priklauso nuo Jūsų finansinės istorijos ir galimybių vertinimo. Tikslų asmeninį pasiūlymą gausite užpildę paraišką.

X
Ačiū, Jūsų paraišką gavome.

Bendro pobūdžio informaciją dėl kreditų susijusių su nekilnojamuoju turtu rasite čia.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kreditus suteikiame nuolatines pajamas gaunantiems Lietuvos piliečiams, dirbantiems savo šalyje, užsienyje ar savarankiškai, t. y. pagal individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą.

Patogiausias ir greičiausias būdas – kredito unijos interneto svetainėje užpildyti paraišką būsto kreditui gauti. Pateikite visus paraiškoje reikalaujamus duomenis ir patvirtinkite savo tapatybę. Jūsų miesto kredito unijos darbuotojai su Jumis susisieks ir pateiks būsto kredito pasiūlymą.

Taip pat paraišką kreditui gauti galite pateikti atvykę į savo kredito uniją.

Bendra visų Jūsų šeimos narių įsipareigojimų mėnesio įmokų suma negali viršyti 40 proc. visų per mėnesį šeimos gaunamų grynųjų pajamų.

Finansavimo galimybės ir sąlygos taip pat priklauso nuo mokumo istorijos, įsipareigojimų kitiems kreditoriams vykdymo, nuosavos lėšų dalies.

 • Gali būti reikalinga pažyma apie paskutinių 6 mėnesių darbo užmokestį ir darbo sutartis.
 • Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija.
 • Pajamas gaunant pagal verslo liudijimą, dirbant pagal individualios veiklos pažymą ar gaunant nuomos pajamas, bus reikalinga mažiausiai dviejų metų pajamų deklaracijos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos, pajamų-išlaidų žurnalas, veiklos pažyma.
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys šeimos pajamų gavimą.

Taip, būsto kreditas gali būti suteikiamas kredito gavėjui gyvenant kitoje šalyje arba gaunant pajamas kita valiuta, kurios yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Taip, galima kreiptis dėl būsto finansavimo dirbantiems ar gyvenantiems kitoje šalyje, kurios valiuta yra eurai, arba šalyse, kurių valiuta yra SEK, DKK, PLN, GBP, USD, NOK, CHF, ISK ir CAD.

Pajamas gaunant iš užsienio bus reikalinga pažyma apie paskutinių 12 mėn. darbo užmokestį, darbo sutartis ir bankinės sąskaitos išrašai, liudijantys pajamų gavimą, metinė pajamų deklaracija. Taip pat reikia pateikti kitos šalies, kurioje gyvenama arba iš kurios gaunamos pajamos, kredito istoriją pagrindžiančią ataskaitą.

Dirbant pagal darbo sutartį, individualią veiklą ar pagal verslo liudijimą, bus vertinamos mažiausiai 6 mėn. laikotarpio pajamos. Pajamas gaunant iš užsienio, bus vertinamos mažiausiai 12 mėn. laikotarpio pajamos.