Naujienos

Šaukiamas visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas

Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. spalio 28 d. 10 val. kredito unijos patalpose adresu A. Baranausko g. 19, Utena, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Dėl kredito unijos buveinės adreso keitimo.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Baranausko g. 19, Utena, arba internete adresu www.uku.lt/vns

Raginame kredito unijos narius susirinkimo darbotvarkėje nurodytu klausimu balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti adresu www.uku.lt/vns, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37061459884 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba, pasirašytus elektroniniu parašu, atsiųsti el. paštu [email protected].

Dešimtį susirinkimo dalyvių apdovanosime prizais su LKU grupės simbolika. Skatiname aktyviai dalyvauti!

Neįvykus šaukiamam susirinkimui dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. lapkričio 4 d. 10 val. kredito unijos patalpose adresu A. Baranausko g. 19, Utena.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Utenos kredito unijos valdyba

Atgal