Naujienos

Utenos kredito unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PRANEŠIMAS UTENOS KREDITO UNIJOS NARIAMS

Vadovaudamiesi LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie Utenos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2022-04-22, priimtus nutarimus:

1. SVARSTYTA: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Teigiamai įvertinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

2. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą.

3. SVARSTYTA: Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.

4. SVARSTYTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
NUTARTA: Metinių finansinių ataskaitų rinkinį pagal pateiktą projektą patvirtinti.

5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
NUTARTA: Pelną paskirstyti (nuostolius padengti) pagal pateiktą nutarimo projektą – visą nepaskirstytąjį pelną, t. y. 76,90 tūkst. Eur, pervesti į rezervinį kapitalą.

6. SVARSTYTA: 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
NUTARTA: pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą nutarimo projektą patvirtinti.

7. SVARSTYTA: Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
NUTARTA: patvirtinti naujos redakcijos Utenos kredito unijos įstatus.

Su  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Dešimt susirinkimo dalyvių, kurie laimėjo skėčius su LKU simbolika – jau žinomi ir dėl prizų atsiėmimo su jais jau susisiekta asmeniškai. O labiausiai, matyt, džiaugsis Andrius iš Molėtų rajono, kuriam šiemet Fortūna lėmė laimėti elektrinį paspirtuką.

Atgal