Naujienos

Utenos kredito unijos pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

PRANEŠIMAS UTENOS KREDITO UNIJOS NARIAMS

Vadovaudamiesi LR kredito unijų įstatymu, informuojame apie Utenos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2022-11-04, priimtą nutarimą.

1. SVARSTYTA: Dėl kredito unijos buveinės adreso keitimo.
NUTARTA: pakeisti Utenos kredito unijos buveinės adresą iš Aušros g. 34-3, Utena, į A. Baranausko g. 19, Utena

Su  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimu bei kitais dokumentais kredito unijos nariai taip pat gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Baranausko g. 19, Utena.

Dešimt susirinkimo dalyvių, kurie laimėjo prizus su LKU simbolika – jau žinomi, o dėl prizų atsiėmimo su jais bus susisiekta asmeniškai.

Atgal