Naujienos

Utenos kolegija skelbia konkursą Utenos kredito unijos vardinei stipendijai gauti

Konkurse gali dalyvauti Utenos kolegijos Vadybos ir Apskaitos studijų krypčių studijų programų nuolatine ir ištęstine studijų forma studijuojantys geriausiai besimokantys, visuomeniškai aktyvūs, taikomojoje mokslinėje veikloje dalyvaujantys studentai.

Vieniems mokslo metams skiriamos stipendijos dydis studentui yra vienas tūkstantis eurų (1000 eurų). Stipendijos dydis studentui – 100 eurų per vieną mėnesį.

Per mokslo metus skiriama 1 stipendija.

Stipendijos mokėjimo trukmė – 10 mėnesių: nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.

Studentas, norintis gauti Stipendiją, Kolegijos administracijai turi pateikti:

  1. prašymą direktoriaus vardu skirti Stipendiją;
  2. motyvacinį laišką;
  3. gyvenimo aprašymą, CV;
  4. pasiekimus mokslinėje taikomojoje ir (ar) visuomeninėje veikloje įrodančius dokumentus (pageidautina);
  5. duomenis apie baigto pavasario semestro studijų dalykų įvertinimus, pirmo kurso studentai – duomenis apie konkursinį stojamąjį balą.

Dokumentai turi būti pateikti raštu, pretendentui tiesiogiai atvykus į Kolegijos administraciją, paštu arba elektroniniu paštu, šiuo adresu: Utenos kolegijos administracija, Maironio g. 7, LT 28142, el. p. [email protected]. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.

Utenos kredito unijos vardinių stipendijų skyrimo nuostatai

Šaltinis: https://www.utenos-kolegija.lt/naujiena/1264-skelbiamas-konkursas-utenos-kredito-unijos-vardinei-stipendijai-gauti

Atgal