Naujienos

Šaukiamas pakartotinis visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas

Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. lapkričio 4 d. 10 val. kredito unijos patalpose adresu A. Baranausko g. 19, Utena, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Dėl kredito unijos buveinės adreso keitimo.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Baranausko g. 19, Utena, arba internete adresu www.uku.lt/vns

Raginame kredito unijos narius susirinkimo darbotvarkėje nurodytu klausimu balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti adresu www.uku.lt/vns, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37061459884 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba, pasirašytus elektroniniu parašu, atsiųsti el. paštu [email protected].

Dešimtį susirinkimo dalyvių apdovanosime prizais su LKU grupės simbolika. Skatiname aktyviai dalyvauti!

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Utenos kredito unijos valdyba

Atgal