Naujienos

Šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2022 m. balandžio 22 d., 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena, arba internete adresu www.uku.lt/vns

Gyvai susirinkimas organizuojamas nebus, todėl raginame kredito unijos narius susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti adresu www.uku.lt/vns, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], tel. +37061459884 arba klientų aptarnavimo vietose. Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, siųsti registruotu paštu arba, pasirašytus elektroniniu parašu, atsiųsti el. paštu [email protected].

Dešimčiai susirinkimo dalyvių padovanosime LKU grupės skėčius, o vienam laimingajam – elektrinį paspirtuką. Skatiname aktyviai dalyvauti!

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. [email protected].

Utenos kredito unijos valdyba

Atgal