Kas yra KUBOR?

KUBOR – kintama palūkanų dalis, nustatoma pagal Utenos kredito unijoje esamų visų indėlių ir pasiskolintų lėšų palūkanų svertinį vidurkį, kuris apskaičiuojamas kas mėnesį. KUBOR apskaičiuoja ir tvirtina kredito unijos valdyba ir skelbia interneto svetainėje www.uku.lt

KUBOR yra naudojamas suteikiant paskolas su kintamomis palūkanų normomis, vietoje bankuose įprasto EURIBOR indekso.

Kodėl kredito unijoje naudojamas KUBOR, o ne EURIBOR?

Kredito unijų išteklių (pinigų) kaina yra kitokia nei bankų: kredito unijos nedalyvauja rinkoje, kurioje galėtų pasiskolinti pinigų už Euribor indeksą, o už indėlius paprastai moka didesnes palūkanas nei komerciniai bankai. Todėl logiška, kad teikdama paskolas savo nariams, palūkanų normą Utenos kredito unija susieja ne su EURIBOR indeksu, o su savo išteklių kainą atspindinčiu rodikliu – KUBOR.

KUBOR indeksą kartą per mėnesį apskaičiuoja ir šiame tinklapyje skelbia kredito unijos valdyba.