Naujienos

Kėdainių krašto kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2020 m. balandžio 16 d. priimti nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti stebėtojų tarybos ataskaitą.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti valdybos ataskaitą.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Teigiamai įvertinti paskolų komiteto ataskaitą.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus. Patvirtinti 2019 metų pelno paskirstymo tvarką.

  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA: Patvirtinti Kėdainių krašto kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

  1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

  1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

NUTARTA: Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA: Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Daugiau informacijos Kėdainių krašto kredito unijos patalpose, adresu: Josvainių g. 36, Kėdainiai arba telefonu 8347 50590.

Kėdainių krašto  kredito unija

Atgal