Naujienos

Dėl komisinio atlyginimo ataskaitų

Informuojame,

Kad vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, klientams parengėme Komisinio atlyginimo ataskaitas už 2020 metus.

Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos kredito unija pagal paslaugų įkainius taiko už teikiamas paslaugas. Komisinio atlyginimo ataskaitoje nurodyta, kiek pagal kredito unijoje taikomus įkainius, nariai ar klientai 2020 metais sumokėjo komisinių mokesčių naudojimąsi paslaugomis 2020 metais.

Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai nario ar kliento turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaitos už praėjusius kalendorinius metus yra parengiamos iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita  pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Nariai ir klientai, kurie yra sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartis, Komisinio atlyginimo ataskaitas gali peržiūrėti prisijungę prie www.i-unija.lt.

Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nesudarę nariai ir klientai Komisinio atlyginimo ataskaitas gaus el. paštu, jei yra yra pateikę kredito unijai savo el. pašto adresą.

Taip pat pranešame, kad visi nariai ir klientai ataskaitą gali ataskaitą gauti ir atvykę į kredito uniją Aušros g. 34-3, Utenoje.

Atgal