Utenos kredito unijos narių dėmesiui! 2020 m. balandžio 16 d. 13 val. Utenos kredito unijos patalpose Aušros g. 34-3, Utenoje, šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas....

read more