Visuotinio narių susirinkimo ataskaitos ir nutarimų projektai (2018-03-30)

by | Kov 19, 2018

Informuojame, kad dėl kvorumo trūkumo neįvykus eiliniam Utenos kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui, 2018 m. kovo 30 d. 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utenoje, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti spustelėję šiame pranešime išvardintus darbotvarkės klausimus arba kredito unijos patalpose adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Jei negalėsite dalyvauti susirinkime, tačiau pageidaujate balsuoti darbotvarkėje paskelbtais klausimais, galite tai padaryti užpildami bendrąjį balsavimo biuletenį (.pdf). Užpildytą balsavimo biuletenį prašome atsiųsti paštu arba atnešti į Utenos kredito uniją iki 2018 m. kovo 30 d. 10.00 val. adresu Aušros g. 34-3, Utena. Užpildyti balsavimo biuletenį galite ir tiesiog užsukę į kredito uniją.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. 861459884, el. paštas andrius@uku.lt