Valdymo organai

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: valdybą ir paskolų komitetą.

Žemiau išvardinti Utenos kredito unijos valdymo organų nariai trijų metų kadencijai buvo išrinkti 2019 m. kovo mėn. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Valdyba

Andrius Mackonis (Valdybos pirmininkas)
Algis Bernotas
Aurelija Mackonienė
Laimutė Zaborskienė
Mantas Liobė

Paskolų komitetas

Justina Gruodienė
Stasė Maigienė
Valentina Biveinienė
Vytautas Vanagas
Ernesta Kuniauskaitė-Stankevičienė

Kontaktai:

UTENOS KREDITO UNIJA
Aušros g. 34-3, Utena
Tel. 8 389 50995, info@uku.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45