Indėlių draudimas ir atsakingas indėlininkas

Tikimės diskusijos štai tokiu klausimu: Dabar dažnai pasirodžius žinioms apie kurios nors kredito įstaigos problemas, indėlininkai nebepuola atsiimti savo indėlių, nes yra garantuoti jų saugumu. Negana to, dažnai pasigirsta tokių komentarų: „Koks skirtumas kaip bankui...