Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2020 m. rugsėjo 7 d. įsigaliojo Utenos kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų (toliau – Sąlygos) pasikeitimai.

 

Nuo 2020 m. balandžio 19 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/518, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikrais tarptautinių mokėjimų mokesčiais Sąjungoje ir valiutos keitimo mokesčiais. Tuo pagrindu buvo pakoreguotos Kredito unijų mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašyti pokyčiai, susiję su įsigaliojusio Reglamento nuostatomis. Atsižvelgiant į Reglamento 3a straipsnio 1 dalies reikalavimus, mokėjimo paslaugų teikėjas, teikdamas informaciją apie valiutos keitimo mokesčius ir taikomą keitimo kursą, privalo pateikti visus valiutos keitimo mokesčius kaip naujausio Europos Centrinio Banko paskelbto pagrindinio užsienio valiutos ir euro keitimo kurso procentinį antkainį.

 

2019-09-14 įsigaliojo LR Mokėjimų įstatymo IV skyriaus reikalavimai, susiję su antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2), t. y. nuo pastarosios datos visi bankai, kredito unijos, elektroninių pinigų įstaigos, tvarkančios sąskaitas ir teikiančios elektronines mokėjimo paslaugas atvėrė savo sistemas tam, kad mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informavimo paslaugos teikėjai, veikdami klientų vardu, galėtų surinkti klientų duomenis iš jų mokėjimo sąskaitų. Ši atviroji bankininkystės idėja įgyvendinama pagal reikalavimus, nustatytus Europos Komisijos deleguotojo reglamento norminiuose techniniuose standartuose (EBA-RTS). Šiuo teisiniu pagrindu taip pat buvo papildytos Kredito unijų mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kuriose aprašyti pokyčiai, susiję su įsigaliojusiomis teisės aktų nuostatomis, t. y. papildytos sąvokos (Mokėjimo inicijavimo paslauga, Sąskaitos informacijos paslauga ir pan.), apibrėžta Mokėjimo inicijavimo paslauga bei Sutikimo davimas atlikti Mokėjimo operaciją per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją, taip pat padaryti korekcinio pobūdžio pakeitimai.

Aktuali Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų versija pasiekiama adresu: https://www.uku.lt/wp-content/uploads/2020/08/Mokėjimo-paslaugų-teikimo-salygos-nuo-2020-09-07.pdf

Senesnės mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės:

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2019-08-01 iki 2020-09-06
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-12-15 iki 2019-07-31
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-08-01 iki 2018-12-15
Mokėjimo paslaugų taisyklės nuo 2017-02-01 iki 2018-07-31
Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, galiojusios iki 2017-01-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktai:

UTENOS KREDITO UNIJA
Aušros g. 34-3, Utena
Tel. 8 389 50995, info@uku.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje
SWIFT: LCKULT22

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.