Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

2019 m. rugpjūčio 1 d. įsigalios Utenos kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų (toliau – Sąlygos) pasikeitimai.

Sąlygose pakoreguotas kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų 3 skyrius „Sąvokos“, papildant jį sąvokomis iš Lietuvos banko sudaryto tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo. Papildytos sąvokos tų paslaugų, kuriomis KU vartotojai naudojasi dažniausiai bei už kurias gali būti imamas komisinis atlyginimas.

Papildytas Sąlygų 6 skyrius 6.4-6.6. punktais, detalizuojančiais komisinio mokesčio ataskaitos terminus bei jos pateikimo vartotojui kanalus.

Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų papildytas 8.5 punktas 8.5.1. papunkčiu, kuriame detalizuojama kredito unijos teisė atsisakyti teikti paslaugas Klientui, jeigu jis neteikia prašomos informacijos dėl lėšų kilmės.

Taip pat, atsižvelgiantį į 2017 m. gruodžio 19 d. Europos bankininkystės institucijos 2017 m. gruodžio 19 d. gairėse EBA/GL/2017/10 dėl pranešimų apie didelius incidentus pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 (MPD2) įtvirtintus su mokėjimo paslaugų teikimu nesusijusių operacinio ar saugumo rizikos įvykio (OSRĮ) ir su mokėjimo paslaugų teikimu susijusio operacinio ar saugumo rizikos įvykio (MOSRĮ) reikalavimus, papildytas 12.7 punktas „Mokėjimo operacijos autorizavimas“.)

Nuo 2019-08-01 įsigaliosianti Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų versija yra pasiekiama adresu https://www.uku.lt/wp-content/uploads/2019/05/KU-mokėjimo-paslaugų-teikimo-sąlygos-2019-08-01.pdf

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 838950995 arba el. paštu info@uku.lt.

Su galiojančiomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-12-15 iki 2019-07-31.

Senesnės mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės:

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-08-01 iki 2018-12-15.

Mokėjimo paslaugų taisyklės, galiojančios nuo 2017-02-01 iki 2018-07-31.

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės, galiojusios iki 2017-01-31.

 

Kontaktai:

UTENOS KREDITO UNIJA
Aušros g. 34-3, Utena
Tel. 8 389 50995, info@uku.lt
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.