Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Siekdami dar labiau palengvinti Jums tekusią naštą prisijungėme prie valstybės paramos nuo pandemijos nukentėjusiam verslui, kurią skirsto ir administruoja nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA. Galite išvengti biurokratinių kliūčių ir nepatogumų: kreipkitės į mus ir mes pasirūpinsime, kad parama pasiektų Jus kuo greičiau ir kuo palankesnėmis sąlygomis.

Kas gali kreiptis paramos? Paskolos teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kaip ši sąvoka apibrėžta SVV įstatyme, kurie:

 • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc.;
 • Veikia Lietuvos Respublikoje;
 • Yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokesčių mokėtojų sąrašą;
 • Yra išlaikę bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su Paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • Jiems nėra iškelta nemokumo byla ir (ar) jie nėra restruktūrizuojami.

Kas negali kreiptis paramos? 

 • SVV subjektai, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patiriančios įmonės;
 • SVV subjektai, vykdantys grynai finansinę veiklą;
 • SVV subjektai, tiesiogiai veikiantys ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;
 • SVV subjektai, užsiimantys azartinių lošimų organizavimu.

Kokia maksimali paramos suma? Paskolos suma vienam Paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur.

Kokia maksimali paskolos trukmė? Iki 24 mėn. su galimybe pratęsti iki 36 mėn.

Kam gali būti panaudota parama?

 • Minimaliems  mėnesiniams mokėjimams padengti;
 • Darbuotojų darbo užmokesčiui;
 • Nekilnojamo turto nuomai;
 • Komunalinėms išlaidoms;
 • Paskolos administravimo mokesčiams ir kitoms būtinosioms paskolos gavėjo išlaidoms.

Kam negalima panaudoti lėšų? 

 • Finansavimas negali būti skirtas investicijoms į Nefinansuotinus subjektus;
 • Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo įmonių dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas įmonės dalyviams;
 • Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui, t. y. įmonės turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms išankstiniam grąžinimui ar refinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką;
 • Finansavimas negali būti skirtas gyvenamiesiems butams (apartamentams) įsigyti ir (ar) investicijoms į gyvenamųjų butų (apartamentų) būklės pagerinimą.

Kiek kainuoja kreditas?

 • Kreditų gavėjams taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, kuri, priklausomai nuo Kredito trukmės, yra:
  0,1 proc., kai kredito trukmė iš viso yra iki 12 (dvylikos) mėnesių (imtinai);
  0,19 proc., kai kredito trukmė iš viso yra nuo 13 (trylikos) mėnesių iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių (imtinai).
  Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų. Tuo atveju, kai pratęsiama kredito trukmė ir ji turi įtakos palūkanų normos dydžiui, kredito palūkanos perskaičiuojamos visai kredito trukmei.
 • Kredito administravimo mokestis – 2 proc. procentai nuo Kredito sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 Eur ir ne daugiau kaip 1300 Eur. Kredito administravimo mokestis gali būti sumokamas iš kredito lėšų.
 • Kredito gavėjams netaikomas išankstinio kredito grąžinimo mokestis;
 • Kredito gavėjui vėluojant vykdyti savo piniginius įsipareigojimus pagal kredito sutartį, jis privalo mokėti  0,04% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną.

Pagalbos nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams programoje, kurią skirsto ir administruoja nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA, dalyvaujančios LKU grupės kredito unijų sąrašas.

Kaip gauti labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams skirtą kreditą?

1. Pasitikrinkite, ar galėsite kreiptis kredito, t. y. ar atitinkate visas kredituotinam verslui keliamas sąlygas (Šio puslapio „Kas gali kreiptis paramos?“ ir „Kas negali kreiptis paramos?“ dalys)

2. Įsitikinkite, ar galėsite tapti Utenos kredito unijos nariu. Narystės sąlygos yra skelbiamos puslapyje Narystė. Jei negalite tapti Utenos kredito unijos nariu, galbūt Jums galės padėti kuri nors kita LKU grupės kredito unija.

3. Pateikite užpildytą juridinio arba fizinio asmens paraišką ir jose nurodytus dokumentus bei SVV deklaraciją.

Dėl kreditų labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams konsultuoja

Andrius Mackonis

Administracijos vadovas

Tel. +370 614 59884
El. paštas: andrius@uku.lt

REKVIZITAI

Kooperatinė bendrovė
Utenos kredito unija
Įmonės kodas: 110088423
Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT675010000014000210
Lietuvos centrinėje kredito unijoje

KONTAKTAI

Aušros g. 34-3, Utena LT28146
Tel. 8 389 50995
El. p. info@uku.lt

KREDITO UNIJŲ GRUPĖ

Utenos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė.