Kredito unijos prisijungė prie socialinio projekto TU ESI AŠ: amžėjančių istorijos ir metų senjoro rinkimai

Portale „15min“ prasideda socialinis projektas „Tu esi aš“, kurio pagrindiniu rėmėju tapo LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją. Šiuo projektu siekiama atkreipti dėmesį į amžėjančią Lietuvos visuomenę, keisti nusistovėjusius stereotipus amžiaus atžvilgiu ir skatinti „sidabrinę“ ekonomiką. Projekte senjorai dalinsis istorijomis, kurios įkvepia amžėjimą pasitikti kaip galimybių ir atradimų etapą, bei jo metu bus išrinktas „Metų senjoras 2021“.

Lietuva – tarp sparčiausiai amžėjančių

Lietuva rikiuojasi tarp sparčiausiai senstančių Europos valstybių, todėl vyresnio amžiaus žmonių integracija į ekonomiką, jų įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą tampa vis svarbesniu klausimu.

Pensinis amžius dažnai visuomenėje pasitinkamas kaip menama riba – štai esi darbo rinkoje, gyveni aktyvų socialinį gyvenimą arba ne, tačiau ar tikrai? Amžėjimą vertiname kaip socialinę problemą, tačiau branda juk gali atverti daugybę naujų galimybių.

„Sidabrinės“ ekonomikos vystymas naudingas tiek verslui, tiek valstybei, tiek patiems senjorams. Įsitraukdami į darbo rinką ar įvairias socialines veiklas, senjorai kuria pridėtinę vertę, mažina kartų atotrūkį, gerina savo emocinę būklę ir augina savivertę. Projekte „Tu esi aš“ senjorai ir dalinasi amžėjimo patirtimis, galimybėmis bei iššūkiais.

Projekto partneriu tapusi LKU kredito unijų grupė atkreipia dėmesį, kad amžėjimo tema, senjorų iššūkiai ir patirtys jiems – labai svarbios. Jau daugiau nei 20 metų veikdamos net ir mažiausiose bendruomenėse, kredito unijos mezga artimus ryšius su kiekvienu jų nariu. Todėl kredito unijos jau yra tapusios daugiau nei finansų įstaigos ir aktyviai prisideda prie visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo kūrimo.

„Nemažą dalį kredito unijų narių sudaro senjorai, kurie – ištikimi mūsų kredito unijų klientai ir nariai jau ne vieną dešimtmetį. Jaučiame atsakomybę reaguoti į šios visuomenės dalies patiriamus socialinius iššūkius, vyraujančią atskirtį ir iš to kylančias problemas. Remdami projektą „Tu esi aš“ išreiškiame tikėjimą jo idėja“, – sako Lietuvos centrinės kredito unijos, prižiūrinčios LKU kredito unijų grupę, administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Metų senjoras

Šiemet labai svarbia projekto „Tu esi aš“ dalimi tampa ir „Metų senjoras 2021“ rinkimai, kurie organizuojami kartu su žurnalu „60 +“. Šios iniciatyvos autorė Laura Balčiūtė įsitikinusi, kad vienas svarbiausių dalykų – atsikratyti klaidingų amžėjimo įsitikinimų ir mitų, o tai naudinga ne tik senjorams, bet ir visai visuomenei: „Daugybė stereotipų apie senėjimą egzistuoja ne tik tarp jaunimo, bet ir pačių senjorų. Mat senatvėje nedera vienaip ar kitaip elgtis, atrodyti, nedera kažko sakyti, o gyvenimas – vien bėdos ir ligos. Džiaugiuosi, kad tokie projektai keičia visuomenės požiūrį.

Mus supa begalė aktyvių, inovatyvių, kūrybiškų, gyvenimu besidžiaugiančių senjorų. Tokie pavyzdžiai ne tik įkvepia bendraamžius, bet kartu drąsina jaunąją kartą nebijoti, nes brandus amžius – nuostabus.“

Įkvepiančius, jaunatviškus, įdomius, aktyvius senjorus „15min“ ir žurnalo „60 +“ skaitytojai galės registruoti į metų senjoro rinkimus jau nuo rugsėjo 7 d. Konkurse iš viso numatytos 6 senjorų nominacijos: „Metų aktyviausias“, „Metų kūrybiškiausias“, „Metų inovatyviausias“, „Metų tvariausias“, „15min skaitytojų balsas“ ir „Metų senjoras 2021“

1990 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena, o visas spalis – laikomas senjorų mėnuo. Amžėjantiems žmonėms aktualias problemas, jų istorijas „Tu esi aš“ portale gvildensime nuo rugsėjo. Senjorų mėnesį pasitiksime su rinkimų „Metų senjoras“ apdovanojimais ir dienos konferencija amžėjimo tema „15min“ portale.

Nuorodą į projekto istorijas rasite čia.

LKU kredito unijų grupė per pusmetį uždirbo 2,5 karto daugiau pelno nei pernai

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 2,48 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno – 2,5 karto daugiau nei prieš metus, kai šis siekė kiek daugiau nei 1 mln. Eur. Taip pat konsoliduota kredito unijų grupė per metus penktadaliu padidino gyventojams, ūkiui ir verslui išduotų paskolų portfelį.

„Antrąjį metų ketvirtį epidemiologinei situacijai gerėjant ir karantino ribojimams mažėjant, stengėmės išlaikyti didėjančias tiek verslo, tiek privačių asmenų finansavimo apimtis ir stabilią visos LKU grupės kredito unijų veiklą. Džiaugiamės, kad veikdamos sistemingai unijos kasmet demonstruoja augančius tvarią veiklą ir ilgalaikę naudą nariams pagrindžiančius rodiklius“, – sako LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Skaičiuojama, kad pagrindinės veiklos pajamų struktūra pirmąjį šių metų pusmetį kito. Grynosios palūkanų pajamos siekė 10,37 mln. Eur ir buvo 19,74 % didesnės nei prieš metus (2020 m. – 8,66 mln. Eur). Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų, palyginus su 2020 m. birželio 30 d., gauta 2,5 karto mažiau – 76 tūkst. Eur, kai pernai tuo pačiu laiku šis rodiklis siekė 190 tūkst. Eur.

Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės priežiūrą ir kontrolę vykdanti LCKU per pirmą šių metų pusmetį uždirbo 394 tūkst. Eur grynojo pelno – 16,57 % daugiau negu per 2020 m. pirmąjį pusmetį, kai suma siekė 338 tūkst. Eur. Taip pat augo ir grynosios palūkanos, kurių LCKU uždirbo 1,55 mln. Eur arba 26,8 % daugiau negu pernai (2020 m. – 1,22 mln. Eur).

Tuo tarpu LKU grupės bendras konsoliduotas turtas paaugo 0,66 % per pirmąjį šių metų pusmetį ir 20,8 % per metus iki 569,49 mln. Eur. Grupę prižiūrinčios LCKU valdomas turtas per pusmetį susitraukė 28,4 tūkst. Eur arba 13,97 % iki 174,88 mln. Eur. Mat LKU grupės veikla nemaža dalimi orientuota į žemės ūkio segmentą, kuris, prasidėjus sezono darbams, intensyviai investuoja į savo veiklą. Siekiant patenkinti klientų apyvartinių lėšų poreikį, mažėja ir LCKU likvidūs aktyvai (pinigai ir lėšos centriniame banke, vertybinių popierių portfelis). Toks svyravimas – natūralus sezoniškumo nulemtas reiškinys LCKU veikloje.

Neaudituotais duomenimis, LCKU bendras kapitalo pakankamumo reikalavimas siekė 31,66 % (normatyvas – 13,2%), o LKU konsoliduotos grupės – 15,34 % (normatyvas – 11,8 %).

Kreditų verslui portfelis per metus augo 30,5 %

Per 2021 m. šešis mėnesius LKU kredito unijų grupė didino skolinimo apimtis tiek verslo, tiek gyventojų segmente. Grynoji konsoliduotos LKU grupės išduotų paskolų portfelio vertė 2021 m. birželio pabaigoje sudarė 458,7 mln. Eur, o tai – 10,42 % daugiau nei prieš šešis mėnesius. Per II ketvirtį pasirašyta 41 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 26,13 % daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Taip pat per praėjusį ketvirtį reikšmingai augo kreditų verslui portfelis. Naujų paskolų verslui konsoliduotoje LKU kredito unijų grupėje suteikta už 12,67 mln. Eur – 30,5 % daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Bendras kreditų verslui portfelis birželio 30 d. sudarė 82,1 mln. Eur.

„Vyraujant ekonomikos aktyvumui ir didėjant jos apibrėžtumui, praėjusį pusmetį ypač aktyviai skolinosi tiek kredito unijų verslo klientai, tiek dėl antrą ketvirtį vyravusių būsto pardavimų šalyje rekordų LKU kredito unijų grupėje ženkliai padidėjo kreditų su nekilnojamojo turto įkeitimu dalis“, – akcentuoja M. Vijūnas.

Kreditų su nekilnojamojo turto įkeitimu suteikta 23,41 % daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu ir birželio pabaigoje portfelis siekė 229,19 mln. Eur sumą. Tuo tarpu vartojimo kreditų portfelis, palyginus su praėjusių metų II ketvirčiu, augo neženkliai – 0,97 % iki 21,2 mln. Eur. (2020 m. 21,0 mln. Eur).

Fiksuotas sulėtėjęs kreditų žemės ūkiui portfelio augimas. Per šių metų II ketvirtį pasirašyta naujų sutarčių už 7,33 mln. Eur ir portfelis didėjo 0,34 % iki 91,48 mln. Eur.

Gyventojų taupymas

Neaudituotais duomenimis, birželio 30 d. kredito unijų grupės indėlių portfelio suma, įskaitant ir santaupas einamosiose sąskaitose, siekė 494,96 mln. Eur ir per ketvirtį susitraukė 0,74 % arba 3,68 mln. Eur. Nors per metus LKU kredito unijų grupės privačių klientų einamosiose sąskaitose laikomų lėšų padaugėjo 39,55 % arba 44,89 mln. Eur, per II šių metų ketvirtį einamosiose sąskaitose pastarųjų sumažėjo 16,93 % arba 32,28 mln. Eur iki 158,39 mln. Eur.

Įsigaliojus karantino atlaisvinimams padidėjo tiek gyventojų noras įdarbinti sutaupytus pinigus, tiek išlaidos nekilnojamam turtui įsigyti. Taip pat LKU kredito unijų grupės turto ir indėlių portfelio sumažėjimą kasmet lemia jau minėtas sezoniškumas, dėl didelio ūkininkų skaičiaus kredito unijų narių tarpe. Rudenį ūkininkų parduotas derlius darys įtaką santaupų kredito unijose, o kartu ir bendro konsoliduoto LKU kredito unijų grupės turto, augimui.

Dėl LCKU informacinių sistemų vykdomų profilaktinio patikrinimo darbų

Gerb. Kliente,

Lietuvos centrinė kredito unija, siekdama užtikrinti kredito unijų sistemų sklandžią veiklą ir saugumą, š. m. gegužės 7 d. vykdys planinius IT sistemų profilaktikos darbus. Informuojame, kad jų metu galimi trumpalaikiai el. bankininkystės „i-Unija“ sutrikimai. Dėl šios priežasties, maloniai prašome reikalingas pinigų operacijas per el. bankininkystę atlikti prieš arba po naujinimo darbų.

Darbų pradžia: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 14.00 val.

Darbų pabaiga: 2021 m. gegužės 7 d., penktadienis, 17.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad IT sistemų profilaktinio patikrinimo darbų metu atsiskaityti mokėjimo kortelėmis prekybos bei paslaugų teikimo vietose ar atlikti operacijas bankomatuose bus galima kaip įprasta.

Atsiprašome už galimus nepatogumus!

Utenos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame, kad 2021 m. balandžio mėn. 26 d. įvyko pakartotinis Utenos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, kuriame, balsuodami išankstinio balsavimo biuleteniais, dalyvavo 178 balso teisę turintys nariai iš 1759 (10,1 proc.).

Vadovaudamiesi LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2021-04-26 įvykusio pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

 1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 5. Nutarta visą nepaskirstytąjį pelną – 90,15 tūkst. Eur – pervesti į rezervinį kapitalą.
 6. Patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata 2021 metams.

Su nutarimais ir kitais dokumentais galite susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Beje, šiemet dalyvauti susirinkime skatinome: dešimčiai susirinkimo dalyvių padovanosime LKU grupės skėčius, o vienam laimingajam – elektrinį paspirtuką.

Visi dovanų laimėtojai iš dalyvių sąrašo jau išrinkti atsitiktine tvarka ir su jais bus susisiekta asmeniškai. O pagrindine dovana – paspirtuku – jau džiaugiasi mūsų narys Rimvydas.
Sveikiname laimėtojus!

Šaukiamas Utenos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio 26 d., 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Utenos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose ir www.uku.lt.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima rasti asmeninėje i-Unijos paskyroje, taip pat kreipiantis el. paštu utena@lku.lt, tel. +370 614 59884, klientų aptarnavimo vietose arba čia:

Forma pildymui ranka Forma pildymui WORD Forma pildymui ADOBE Reader

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 26 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba siųsti paštu adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: utena@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Dokobit.lt, GoSign.lt, Signa Web, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. andrius@uku.lt.

Šaukiamas Utenos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. balandžio 20 d., 10 val. Utenos kredito unijos patalpose šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
 6. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Utenos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima gauti klientų aptarnavimo vietose arba čia:Balsavimo biuletenis (pildymui ranka)Balsavimo biuletenis pildymui WORDBalsavimo biuletenis pildymui ACROBAT READER

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021 m. balandžio 20 d. 9:00 val.:

 • į kredito unijos pašto dėžutę, adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba siųsti paštu adresu: Aušros g. 34-3, Utena, LT-28146;
 • arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: utena@lku.lt ir originalus atsiųsti paštu;
 • arba pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Elektroniniu parašu dokumentus pasirašyti galima šiose sistemose: Dokobit.lt, GoSign.lt, Signa Web, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 26 d. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. Nr. +370 614 59884, el. p. andrius@uku.lt.

Šaukiamas Kėdainių krašto kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas


Informuojame, kad š. m. balandžio 08 d. 10.00 val. adresu: Josvainių g. 36. Kėdainiai, šaukiamas eilinis visuotinis KĖDAINIŲ KRAŠTO KREDITO UNIJOS (į/k 300583851)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

          1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirtstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

          5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

          6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Kėdainių krašto kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kėdainių krašto kredito unijos interneto svetainėje adresu www.uku-dev.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose: Josvainių g. 36, Kėdainiai; Ruokio g. 5, Akademija; Laisvės aikštė 6, Krakės.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-08 10.00 val. į kredito unijos kasas, atsiųsti paštu adresu: Josvainių g. 36, LT57275 Kėdainiai arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kkku@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 15 d. 15.00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovas Egidijus Žaltauskas, tel. 8 347 50590, el. paštas kkku@lku.lt .

Prašymą galite rasti čia.

Balsavimo biuletenį galite rasti čia.

Valdyba

Dėl komisinio atlyginimo ataskaitų

Informuojame,

Kad vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, klientams parengėme Komisinio atlyginimo ataskaitas už 2020 metus.

Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos kredito unija pagal paslaugų įkainius taiko už teikiamas paslaugas. Komisinio atlyginimo ataskaitoje nurodyta, kiek pagal kredito unijoje taikomus įkainius, nariai ar klientai 2020 metais sumokėjo komisinių mokesčių naudojimąsi paslaugomis 2020 metais.

Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai nario ar kliento turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaitos už praėjusius kalendorinius metus yra parengiamos iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita  pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Nariai ir klientai, kurie yra sudarę elektroninių paslaugų teikimo sutartis, Komisinio atlyginimo ataskaitas gali peržiūrėti prisijungę prie www.i-unija.lt.

Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nesudarę nariai ir klientai Komisinio atlyginimo ataskaitas gaus el. paštu, jei yra yra pateikę kredito unijai savo el. pašto adresą.

Taip pat pranešame, kad visi nariai ir klientai ataskaitą gali ataskaitą gauti ir atvykę į kredito uniją Aušros g. 34-3, Utenoje.

Dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos įkainių

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja mažesni pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio įkainiai. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 1,45 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims – 0,72 Eur per mėnesį (iki 2021-01-01 galiojusi kaina atitinkamai buvo 1,50 ir 0,75 Eur. Primename, kad už mėnesinę pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kainą Jums gali būti prieinamos šios paslaugos:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pavedimų po 0,20 Eur už kiekvieną pavedimą;
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  • nemokamai 600 eurų per mėnesį iš einamosios sąskaitos kredito unijos kasoje, viršijus 600 Eur – 0,5 proc. nuo sumos,
  • nemokamai 300 eurų per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse su debetine Maestro kortele, viršijus – 1 proc. nuo sumos, bet ne mažiau 1 Eur).

Detalią informaciją apie pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą galite rasti čia.