Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 p., informuojame, kad 2020 m. balandžio 24 d. įvyko pakartotinis visuotinis Utenos unijos narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai::

  1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita;
  2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita;
  3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita;
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos;
  5. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų – išlaidų sąmatą;
  6. Patvirtinti Utenos kredito unijos įstatų keitimai.

Su priimtais nutarimais galite susipažinti kredito unijos buveinėje, adresu Aušros g. 34-3, Utenoje.

Informaciją dėl visuotinio narių susirinkimo teikia administracijos vadovas Andrius Mackonis tel. 861459884, el. p. andrius@uku.lt.