Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 29 d., 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, adresu Maironio g. 12, Utenoje, vykusiame pakartotiniame Utenos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  • Nuspręsta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  • Nuspręsta: visą nepaskirstytą 2018 m. pelną – 31,09 tūkst. Eur – perkelti į rezervinį kapitalą.
 5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos valdybos narius Algį Bernotą, Andrių Mackonį, Aureliją Mackonienę, Laimutę Zaborskienę ir Mantą Liobę. Valdybos pirmininku išrinktas Andrius Mackonis.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos paskolų komiteto narius Ernestą Kuniauskaitę-Stankevičienę, Justiną Gruodienę, Stasę Maigienę, Valentiną Biveinienę ir Vytautą Vanagą. Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Justina Gruodienė.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. +37061459884, el. paštas andrius@uku.lt.