Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2019 m. kovo 29 d. 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utenoje, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame galioja dėl kvorumo trūkumo neįvykusio eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti, o pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena.

SVARBU: Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d., pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Todėl kviečiame aktyviai balsuoti iš anksto raštu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. +37061459884, el. paštas andrius@uku.lt