Informuojame, kad nuo 2018 m. gruodžio 15 dienos įsigalioja atnaujintos Utenos kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės.

Taisyklės atnaujintos keičiant taisyklių „Bendravimo (komunikavimo) tarp kredito unijos ir kliento taisyklės“ 11.1. punktą jį papildant nuostata, reglamentuojančia indėlininko ir kredito unijos susitarimą, kokiais būdais kredito unija vieną kartą metuose informuos indėlininką apie indėlių draudimą taip kaip numato taisyklės ir įstatymas. Ši informacija bus pateikia Utenos kredito unijos internetiniame tinklapyje bei Kredito unijos internetinėje bankininkystės sistemoje „i-Unija“.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-12-15.

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 838950995 arba el. paštu info@uku.lt.

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. gruodžio 15 dienos.

Galiojančios taisyklės: Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos nuo 2018-08-01.