Informuojame, kad 2018 m. kovo 30 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko pakartotinis visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas. Susirinkime iš 1549 balso teisę turėjusių narių dalyvavo 90 narių, iš kurių 47 nariai balsavo raštu.

LR Kredito unijų įstatymas reikalauja, kad ne vėliau kaip per 15 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo dienos kredito unijos nariai būtų informuojami apie susirinkime priimtus sprendimus.

Vykdydami minėtą įstatymo reikalavimą, teikiame informaciją apie 2018 m. kovo 30 d. įvykusio Utenos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus:

  1. Teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
  2. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
  3. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
  4. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
  5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo.
  6. Patvirtinta 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  7. Patvirtinta nauja kredito unijos įstatų redakcija.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie visuotinio narių susirinkimo nutarimus: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. 861459884, el. paštas andrius@uku.lt