PRANEŠIMAS

Utenos kredito unijos narių dėmesiui!

2018 m. kovo 30 d. 10 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utenoje, šaukiamas Utenos kredito unijos, buveinės adresas Aušros g. 34-3, Utena, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti, o pageidaujantys balsuoti raštu – užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijos patalpose, adresu Aušros g. 34-3, Utena.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Andrius Mackonis, tel. 861459884, el. paštas andrius@uku.lt