Primename, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. Utenos kredito unijos nariai (fiziniai asmenys) galės pasirinkti pagrindinę mokėjimo sąskaitą už 1,5 Eur mėn. mokestį (nepasiturintiems gyventojams – 0,75 Eur), už kurį gaus šį paslaugų krepšelį:

 1. Sąskaitos atidarymas;
 2. El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilius parašas;
 3. Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
 4. Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;
 5. Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;
 6. 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse, viršijus 10 pavedimų po 0,20 Eur už kiekvieną pavedimą;
 7. Grynųjų pinigų išmokėjimas:
  • nemokamai 600 eurų per mėnesį iš einamosios sąskaitos kredito unijos kasoje, viršijus 600 Eur – 0,5 proc. nuo sumos,
  • nemokamai 300 eurų per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse su debetine Maestro kortele, viršijus – 0,5 proc. nuo sumos (nuo 2017 m. balandžio 1 d. – 1 proc., bet ne mažiau 1 Eur).

Paslauga nariams neprivaloma. Nuo vasario 1 d. nariai gali pagrindinę mokėjimo sąskaitą rinktis savanoriškai tik vienoje kredito įstaigoje, teikiančioje pagrindinę mokėjimo sąskaitos paslaugą. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos galima bet kada atsisakyti.

Nariai, pageidaujantys pasirinkti pagrindinę mokėjimo sąskaitą Utenos kredito unijoje, po vasario 1 d. turi atvykti į uniją ir pateikti prašymą.

Informacija nariams, nepasirinkusiems pagrindinės mokėjimo sąskaitos UKU!

Įgyvendinant Mokėjimų įstatymo  9 str. 3 d. nuostatas, informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. nariams, nepasirinkusiems pagrindinės sąskaitos Utenos kredito unijoje, bei visiems juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo to iš kokio mokėjimo paslaugų teikėjo yra persiunčiamos lėšos, visi įskaitymai nebekainuos.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigalioja SEPA reikalavimai įmokoms už komunalines paslaugas, atliekamoms per e. bankininkystę, nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi įmokų už paslaugas internetu (atliekamų per e. bankininkystės parinktį „Mokėjimai“ – „Įmokos ir mokesčiai“) įkainis. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. šioms operacijoms bus taikomas vietinio kredito pervedimo į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas įkainis – 0,20 Eur.

Įmokoms už komunalines paslaugas, mokamoms grynais pinigais arba pervedimu iš narių banko sąskaitų kredito unijos kasose, bei SEPA mokėjimams, atliekamiems kredito unijos kasose, nuo 2017 m. balandžio 1 d. bus taikomas 0,60 Eur įkainis.

Fiziniams asmenims, nepasirinkusiems pagrindinės sąskaitos Utenos kredito unijoje, bei visiems juridiniams asmenims įkainiai už kitas mokėjimo paslaugas nedidės, bei nebus taikomi jokie sąskaitos administravimo mokesčiai.

Išsami informacija apie mokėjimo paslaugų įkainius