Rengiantis kredito unijų sektoriaus pertvarkai, kuria siekiama užtikrinti jo tvarią plėtrą, iki šių metų pabaigos bus atliktas visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų turto kokybės vertinimas.

Jo tvarką nustatė Lietuvos banko valdyba, patvirtinusi Lietuvos banko organizuojamo kredito unijų ir Centrinės kredito unijos turto kokybės vertinimo aprašą. Turto kokybės vertinimo proceso tikslas – pasiekti, kad į centrinių kredito unijų ir jų narių kredito unijų mokumo užtikrinimo sistemas susijungtų finansiškai patikimos kredito unijos. Dokumente nustatyti esminiai kredito unijų turto kokybės vertinimo reikalavimai ir procedūros. Nurodytos turto kokybės vertinimo proceso dalyvių pareigos ir atsakomybė, kredito unijų turto kokybės vertinimo proceso eiga, kontrolės priemonės ir ataskaitų parengimo tvarka.

Aprašo projektas buvo derintas su kredito unijomis, Asociacija Lietuvos kredito unijos, asociacija Lietuvos kreditas, Lietuvos kredito unijų narių asociacija, Lietuvos kredito unijų taryba, Kredito unijų narių asociacija ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Visų šalyje veikiančių kredito unijų turto vertinimo rezultatus numatoma paskelbti viešai. Planuojama, kad turto vertinimą atliks viešą konkursą laimėjusi nepriklausoma įmonė. Tos kredito unijos, kurioms po turto vertinimo trūks kapitalo, turės vienų metų laikotarpį trūkumams pašalinti.

Pertvarkyta kredito unijų sistema turėtų pradėti veikti 2018 m. Ta pertvarka skatins bendruomenių, smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimą, padės kredito unijoms tapti svaria alternatyva komerciniams bankams.

Lietuvos banko info.

Šaltinis: http://lku.lt/blog/2016/08/22/lietuvos-bankas-patvirtino-kredito-uniju-kokybes-vertinimo-tvarka/