Kredito unijos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo visuomenei paskelbti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, revizijos komisijos (revizoriaus) ar auditoriaus išvadą ir kitą priežiūros institucijos nurodytą informaciją.

2015 metų finansinė atskaitomybė buvo patvirtinta Utenos visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2016 m. kovo 23 d., metu.

Audito įmonės išvada ir 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys pasiekiamas paspaudus šią nuorodą (PDF failas).

Pastaroji ir ankstesnių metų finansinė atskaitomybė paskelbta puslapyje Finansinės ataskaitos.