Informuojame, kad neįvykus eiliniam visuotiniam Utenos kredito unijos narių susirinkimui, 2016 m. kovo 23 d. 11 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, Maironio g. 12, Utenoje, šaukiamas pakartotinis visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  6. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos stebėtojų tarybos nario rinkimas.
  8. Kredito unijos įstatų keitimas.

Su nutarimų projektais galite susipažinti Utenos kredito unijos patalpos, Aušros g. 34-3, Utena.

Informacija tel. 8 389 50995