Prieš 20 metų Lietuvoje veiklą pradėjusių kredito unijų tikslas buvo patenkinti narių, kurių nemažą dalį sudarė žemdirbiai, finansinius poreikius. Kryptingai įgyvendinama strategija leido unijoms pasiekti įspūdingų rezultatų. Šiandien kredito unijos jau tapo neatskiriama Lietuvos finansų rinkos dalimi, jų paslaugomis naudojasi per 150 tūkst. gyventojų, iš jų – apie 15 tūkst. ūkininkų.

 

Pasak Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininko Fortunato Dirginčiaus, neseniai vykdyto tyrimo metu klientų buvo klausiama, ar rekomenduotų kredito unijas kitiems. Tyrimo duomenys pradžiugino – teigiamai atsakė net 71 procentas apklaustųjų.

„Gauti rezultatai atskleidžia, kuo kredito unijos ypatingos: jos yra arčiau žmogaus. Nors pastaraisiais metais, atsižvelgdami į situaciją rinkoje, patys ėmėme kelti finansinių reikalavimų kartelę, tenka įgyvendinti griežtesnius Lietuvos banko nurodymus ir įvairias direktyvas – artumas vis vien išlieka. Žmonės tai labai vertina“, – pastebi LCKU valdybos pirmininkas.

Pirmosios unijos kūrėsi dėl žemdirbių

1995 m. lapkritį, Lietuvos bankui išdavus licenciją Nr. 1, suteikiančią teisę vykdyti įstatyme nustatytą kredito unijos veiklą neribotą laiką, įsteigta pirmoji nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje įregistruota kooperatinė kredito įstaiga. Vėliau jos pavyzdžiu pasekė kitos, o šiuo metu šalyje – 74 kredito unijos. Iš jų 62 priklauso LKU grupei, kurią vienija Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Pasak LCKU Stebėtojų tarybos pirmininko Vytauto Barsteigos, daugelis pirmųjų kredito unijų įsikūrė žemdirbių finansiniams poreikiams patenkinti: prieš dvidešimtmetį bankai gana skeptiškai žiūrėjo į ūkininkus, kurie nebuvo sukaupę turto, o užstatyti galėjo tik žemę – bet ir tos turėjo nedaug.

„Tuo laiku vadovavau Ūkininkų sąjungai. Sužinoję apie Kanados vykdomą Vyriausybės ir Atviros Lietuvos fondo finansuojamą projektą, 1997 m. susibūrėme į kredito uniją, kurioje vieni nariai taupė pinigus, o kiti galėjo iš jų pasiskolinti, – pasakojo V. Barsteiga, vadovaujantis kredito unijai „Germanto lobis“. Tad kooperacijos principais besiremiančioje finansų organizacijoje vyrauja ypatingas požiūris į klientus, jų poreikius“.

Kredito unijoms būdingos lankstesnės sąlygos, visiems nariams vienodai taikomi reikalavimai, o tai sukuria lygiavertį santykį tarp paslaugas tiekiančio ir jomis besinaudojančio asmens.

Unijos taps modernesnės ir stambesnės

Strateginėmis žemdirbių partnerėmis kredito unijos išlieka iki šiol. Dar praėjusių metų pavasarį LCKU ir asociacija „Lietuvos kredito unijos“ pasirašė ilgalaikę partnerystės sutartį su Žemės ūkio rūmais, pagal kurią LKU grupės unijos įsipareigojo dėl žemės ūkio paskirties paskolos atsakymą duoti vos per 1,5 savaitės, taip pat siūlyti išskirtines kreditų sąlygas reikalavimus atitinkantiems projektams. Dirginčiaus teigimu, glaudi unijų partnerystė su žemdirbiais, taip pat smulkiomis bei vidutinėmis įmonėmis leidžia tikėtis, jog ateityje unijos gali tapti vienomis pagrindinių Lietuvos finansų rinkos dalyvių.

Pasak LCKU valdybos pirmininko, LKU grupei priklausančios unijos žengia koja kojon su šiuolaikinėmis technologijomis. Unijos jau seniai savo klientams išduoda debetines ar kreditines korteles, teikia internetinės bankininkystės paslaugas, netrukus ketina pasiūlyti ir mobiliojo parašo, mobiliosios bankininkystės paslaugas.

„Keičiasi ne tik mūsų paslaugos, bet ir mes patys. Ateityje kredito unijos neišvengiamai stambės, nes reikės atitikti daugiau reikalavimų ir teikti kaip įmanoma daugiau paslaugų, – sakė LCKU valdybos pirmininkas. – Pavieniui tai padaryti labai sunku. Stambėjant kredito unijoms jų nariai, tarp jų – ir žemdirbiai, galės gauti daugiau įvairesnių ir pigesnių finansinių paslaugų“.

Šaltinis: http://lku.lt/blog/2015/10/23/kredito-unijos-jau-dvidesimt-metu-petys-i-peti-su-zemdirbiais/