Per tris šių metų ketvirčius LKU grupės kredito unijos išdavė 58 kredito garantijas už 4,21 mln. Eur, t.y. 20 proc. daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį (praėjusiais metais  – 3,52 mln. Eur) bei sudaro trečdalį trečio ketvirčio visų suteiktų žemės ūkio garantijų fondo kredito garantijų. Paskutines tendencijas praneša Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.

Šiais metais aktyviausiai kreditus su garantija teikė Ignalinos kredito unija, Kėdainių krašto kredito unija, Ukmergės ūkininkų kredito unija, Raseinių kredito unija, Utenos kredito unija. Per tris šių metų ketvirčius viso Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už kaimo verslo plėtrai išduotus 34,6 mln. Eur kreditų suteikė 147 garantijas už 25,7 mln. Eur.

Daugiausia kreditais su garantijomis šiemet naudojosi ūkininkų ūkiai, jie sudarė 60 proc. visų klientų. Žemdirbiai daugiausia vystė tradicinius verslus – augalininkystę ir gyvulininkystę, tam buvo panaudota 76 proc. visų iš kredito įstaigų pasiskolintų lėšų su garantija. Beveik trečdalį klientų sudarė smulkios ir vidutinės įmonės, veikiančios kaimo vietovėse, jos daugiausia užsiima alternatyviąja veikla kaime – paslaugų teikimu, įvairia gamyba, tradiciniais amatais, miškininkyste ar alternatyvios energetikos projektų vystymu.

Šaltinis: http://lku.lt/blog/2015/10/08/per-tris-siu-metu-ketvircius-lku-grupes-kredito-unijos-suteike-dar-daugiau-kreditu-su-garantija/