Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) 2014 metus baigė pelningai, uždirbdama 257 tūkst. eurų – 12 proc. daugiau nei per 2013 metus (229 tūkst. eurų). LCKU aptarnauja ir teikia finansines paslaugas 63 kredito unijų sistemai.

„Gerus LCKU veiklos rezultatus lėmė efektyvus paslaugų teikimas ir daugiau nei dešimtadaliu išaugusios kredito unijų sandorių kreditavimo apimtys. 2015 metais planuojame daugiausiai investuoti į mokėjimų eurais zoną SEPA finansinių paslaugų integravimą – nuo kitų metų prie SEPA sistemos prisijungs visi Lietuvos bankai bei unijos, taip pat nemažiau dėmesio bus skiriama LCKU finansinių paslaugų kokybei gerinti.

Tikimės, kad planuojami žingsniai dar labiau sustiprins tiek pačią LCKU, tiek visą mūsų aptarnaujamų 63 kredito unijų sektorių“, – teigė LCKU administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius.

LCKU paskolų portfelis pernai pasiekė 22,1 mln. eurų – 12,4 proc. daugiau nei 2013 m. (19,7 mln. eurų). Bendrovės kapitalas 2014 m. pabaigoje pasiekė 9 mln. eurų – 8,4 proc. daugiau nei prieš metus (8,3 mln. eurų), o turtas per praėjusius metus padidėjo 5,3 proc. iki 111,7 mln. eurų. Indėlių portfelis per 2014 metus padidėjo nereikšmingai ir sudarė 90,3 mln. eurų (2013 m. pabaigoje – 88,2 mln. eurų).

LCKU likvidumo rodiklis 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 137 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 30 proc.).

LCKU – tai kredito unijų įkurta kooperatinė bendrovė, kuri teikia finansines, informacinių technologijų, teisines, viešinimo, mokymų ir konsultavimo paslaugas 63 kredito unijoms. LCKU veiklą pradėjo 2002 m. Šią organizaciją valdo jos nariai (kredito unijos) vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

LCKU sistema vienija 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 63 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir LCKU.

Šaltinis: http://lku.lt/2015/02/19/2014-metais-augo-lietuvos-centrines-kredito-unijos-pelnas-ir-paskolu-portfelis/