Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) pasitikdama 2015 metus prisijungė ir laikosi Gerosios praktiko memorandumo. Memorandumas tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą.

Prekes tiekiantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdami socialinės atsakomybės svarbą, prie Memorandumo jungiasi savanoriškai.

Prisijungusios prie Memorandumo įmonės įsipareigoja laikytis šių principų:
– nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu kelti prekių ir paslaugų kainas;
– perskaičiuojant kainas, jas apvalinti tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles;
– nurodyti prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainas dviem valiutomis (litais ir eurais) aiškiai, suprantamai ir neklaidinti vartotojų;
– apmokyti vartotojus aptarnaujančius darbuotojus, kad šie sugebėtų tinkamai pagal savo kompetenciją paaiškinti prekių ar paslaugų kainų perskaičiavimo iš litų į eurus principus;
– skatinti prisijungti prie Memorandumo savo dalykinius partnerius ir tiekėjus.

Prisijungę prie Memorandumo, subjektai įgyja teisę naudotis specialiai sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai“ jiems priklausančiose prekybos ir paslaugų teikimo vietose.

PS_Logo_rgb

Šaltinis: http://lku.lt/2015/01/09/lietuvos-centrine-kredito-unija-laikosi-gerosios-praktikos-memorandumo/