Naująjį Europos bankų priežiūros mechanizmą padės plėtoti ir finansų analitikas Aurelijus Cvilikas. Iki šiol Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) rizikos valdymo grupės vadovo pareigas ėjęs A. Cvilikas jau pradėjo darbą Europos centrinio banko (ECB) Makroprudencinės priežiūros departamente, Frankfurte.

„2014 metų lapkričio 4 d. pradės veikti Bankų sąjungos Bendras priežiūros mechanizmas. Tikiu, kad įgyta patirtis Lietuvos centrinėje kredito unijoje kuriant naujus įrankius bei metodikas pravers ir prižiūrint Europoje veikiančių smulkesnių kredito įstaigų veiklą. Šios kredito įstaigos, kurių turtas nesiekia 30 mlrd. eurų ir kurios neįeina į 3 svarbiausių bankų sudėtį kiekvienoje valstybėje, taip pat patenka į bendrojo mechanizmo priežiūros aprėptį“, – sakė ECB priežiūros analitiko pareigas eisiantis A. Cvilikas.

Viena pirmųjų ECB Analizės ir metodologijos skyriaus komandos, kurios nariu taps ir A. Cvilikas, užduočių – paruošti metodiką bankų klasifikavimui ir nustatyti jų reikšmingumą šalies ir Europos mastu.

  „Pagrindinis skirtumas tarp stambių ir smulkiųjų bankų priežiūros yra tas, kad stambius bankus (kurių turtas daugiau nei 30 mlrd. euru) tiesiogiai prižiūrės Europos centrinis bankas drauge su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Smulkių bankų priežiūrą vykdys tik nacionalinės institucijos. Dėl smulkių bankų priežiūros ECB bandys suvienodinti priežiūros praktikas ir principus skirtingose šalyse, stebės bendrąją situaciją, identifikuos rizikingus bankus, esant reikalui išaugusius bankus priskirs prie stambių bankų kategorijos.“,- pasakojo A. Cvilikas.

Bendras priežiūros mechanizmas apima 130 svarbiausių euro zonos bankų kredito įstaigų priežiūrą. Šalys, kurios nepriklauso euro zonai gali prisijungti prie šios bendrosios bankų priežiūros savanoriškai.

Tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo buvo užbaigtas bankų sąjungos sukūrimas, 26 Europos Sąjungos valstybės pasirašė šių metų gegužės antroje pusėje Briuselyje. Bankų sąjungą sudarys trys pagrindiniai elementai: bendras bankų gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmas, indėlių draudimo sistema ir bendras priežiūros mechanizmas.

2015 metų sausį, kai Lietuva įstos į euro zoną, Europos centrinis bankas perims tiesioginę didžiausių Lietuvos bankų priežiūrą, tuo pačiu Lietuva prisijungs ir prie Bendro priežiūros mechanizmo.

Europos centrinis bankas  – Eurosistemos (euro zonos centrinių bankų sistemos) vadovaujanti institucija, nuo 1999 m. sausio 1 d. atsakinga už pinigų politikos formavimą ir įgyvendinimą euro zonoje. Pagrindinis ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą vidutiniu laikotarpiu. ECB ir visų Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai sudaro Europos centrinių bankų sistemą (ECBS), kurioje nuo 2004 m. dalyvauja ir Lietuvos bankas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/10/23/lcku-rizikos-valdymo-grupes-vadovas-veikla-tes-europos-centriniame-banke/