Šiandien drauge su daugiau nei 200 mln. kredito unijų narių visame pasaulyje švenčiame Tarptautinę kredito unijų dieną. Ši tradicija gyvuoja jau 60 metų – trečiąsis spalio ketvirtadienis yra skirtas paminėti kredito unijų įtaką ir pasiekimus.


Šia proga drauge su 63 Lietuvos kredito unijomis, kurios veikia Lietuvos centrinės kredito unijos sistemoje ir vienijamos Asociacijos Lietuvos kredito unijos, nuoširdžiai dėkojame visiems Jums – nariams, partneriams ir bičiuliams už aktyvų įsitraukimą, žinias, patirties pasidalijimą vystant unijų veiklą, plečiant teikiamas paslaugas bei ugdant visuomenės finansinį švietimą.

Nuolat auganti 140 tūkst. asmenų narystė mūsų sistemos kredito unijose dar kartą įrodo kooperatinės bankininkystės naudą ir būtinybę tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse. Linkime vienybės ir tarpusavio supratimo, dalykiško bendradarbiavimo, kūrybinio polėkio ir sėkmės keliaujant toliau!

Nuoširdžiai
Fortunatas Dirginčius
Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas

Šaltinis: http://lku.lt/2014/10/16/sveikiname-su-tarptautine-kredito-uniju-diena/