Ką būtina žinoti dėl euro įvedimo? Dešimt svarbiausių faktų, kuriuos kiekvienam būtina įsidėmėti, jau vienoje vietoje!

1.    Euras Lietuvoje bus įvestas 2015 m. sausio 1 dieną.
2.    Lietuva taps devynioliktąja euro zonos nare.
3.    1 euras lygus 3,45280 lito, 1 litas lygus 0,28962 euro.
4.    Perskaičiuotos į eurus sumos apvalinamos pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles (jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs). Darbo užmokestis, pensijos ir socialinės išmokos nuo euro įvedimo dienos apvalinamos gavėjo naudai (jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra didesnis negu 0, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas).
5.    Visos lėšos, laikomos litais sąskaitose banke, 2015 m. sausio 1 d. bus automatiškai ir nemokamai perskaičiuotos į eurus.
6.    Dvigubo kainų nurodymo laikotarpis (litais ir eurais) tęsis nuo 2014 m. rugpjūčio 21 d. iki 2015 m. birželio 30 dienos.
7.    Dviejų valiutų apyvartos laikotarpis: litais tebebus galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 15 d. imtinai (15 kalendorinių dienų).
8.    Nuo 2015 m. sausio 1 d. 6 mėnesius komercinių bankų skyriuose litai bus keičiami į eurus nemokamai ir neribojant sumos.
9.    Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. gyventojai komercinių bankų skyriuose galės įsigyti lietuviškų euro monetų rinkinius. Rinkinys kainuos 40 litų.
10.    Nuo 2015 m. sausio 1 d. mažiausios vertės banknotas ir mažiausios vertės moneta bus atitinkamai 5 eurai ir 1 centas. Iš viso bus 15 skirtingos vertės pinigų: 7 nominalų eurų banknotai ir 8 nominalų eurų monetos.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/08/26/10-svarbiausiu-faktu-apie-euro-ivedima/