Utenos kredito unija rugpjūčio 21 d. prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo. Šio memorandumo tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Prekes tiekiančios ir paslaugas teikiančios įmonės ir organizacijos, jas vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdamos socialinės atsakomybės svarbą, prie memorandumo jungiasi savanoriškai.

PS_Logo_rgb„Esame socialiai atsakinga įmonė ir siekiame veikti skaidriai, todėl be dvejonių prisijungėme prie Lietuvos įmonių ir organizacijų, pasirašiusių memorandumą. Kol kas pasirašiusiųjų tarpe yra tik dvi kredito unijos, tačiau tikiu, kad likusios dar prisijungs, o net ir to nepadariusios, elgsis atsakingai ir nesinaudos euro įvedimu kaip pretekstu didinti prekių ir paslaugų kainas.“, – sakė administracijos vadovas Andrius Mackonis.

Verslo subjektai, prisijungę prie memorandumo, įgyja teisę naudotis specialiai šiam tikslui sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai“ ir juo pažymėti prekybos ir paslaugų teikimo vietas, naudoti jį rinkodaros tikslais ir taip informuoti vartotoją, kad laikosi memorandume nustatytų principų. Prisijungusiųjų prie memorandumo sąrašas yra skelbiamas interneto tinklalapyje www.euras.lt.

Prisijungti prie memorandumo bus galima iki euro įvedimo dienos, tai yra iki 2014 m. gruodžio 31 d., internetu (www.euras.lt) arba užpildžius popierinę paraišką ir ją pateikus Ūkio ministerijai, savivaldybės administracijai, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovams, VšĮ „Versli Lietuva“ ir jos atstovams Lietuvos miestuose, verslo inkubatoriams, verslo informaciniams centrams.

Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas numato, kad, netinkamai perskaičiavus prekių ar paslaugų kainas iš litų į eurus ar nesilaikant įstatymo reikalavimų, bus taikomi įspėjimai ir baudos.

Galutinį sprendimą dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną 2014 m. liepos 23 d. priėmė ES Ministrų Taryba. Lietuva 2015 metais taps 19-ąja euro zonos nare, įsivesiančia bendrą ES valiutą.

Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas