Pirmą kartą istorijoje išleistas mokslinis leidinys apie kredito unijų veiklą, jų rodiklius, aplinką ir rinkos pokyčius. Knygos autorė dr. Filomena Jasevičienė. Leidinys pasiekiamas Lietuvos bibliotekose ir skaityklose.

„Nors kredito unijos nesidaro reikšmingos finansų rinkos dalies, tačiau jų sparti plėtra neabejotinai turi nemažą reikšmę teikiant finansines paslaugas smulkiems klientams bei sprendžiant kai kurias socialines problemas.

Unijos ypač svarbų vaidmenį atlieka šalies regionuose, teikdamos finansines paslaugas atokiausių Lietuvos vietovių gyventojams, padėdamos plėtoti žemės ūkį, smulkų ir vidutinį verslą, ugdyti vietos bendruomenes.“, – teigia knygos autorė F. Jasevičienė, ilgametė Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūros departamento direktoriaus pavaduotoja, aktyviai dalyvavusi kuriant kredito unijų sistemą Lietuvoje, rengiant atitinkamus kredito unijų veiklą reglamentuojančius įstatymus ir teisės aktus.

Monografijoje išnagrinėti ir įvertinti kredito unijų teoriniai pagrindai, jų raida, Lietuvoje ir užsienio šalyse, atskleisti jų veiklos ir priežiūros ypatumai. Taip pat taikant įvairius analizės būdus išanalizuoti unijų veiklos plėtrai turintys įtakos veiksniai, apibūdintos svarbiausios rizikos, jų valdymo svarba, siekiant užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijų veiklą.

Leidinyje išsamiai aprašyta unijų vidaus kontrolės, audito ir planavimo svarba. Tam atlikta taikant ekonominius ir statistinius metodus kredito unijų pasirinkimą lemiančių veiksnių analizė.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/07/03/isleista-pirmoji-moksline-knyga-apie-lietuvos-kredito-uniju-veikla/