Lietuvos kredito unijų veikla aktyviai domėjosi Italijos Trentino regiono kooperatyvų konfederacijos generalinis direktorius Karlas Delasega (Carlo Dellasega). Svečias susitiko su Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) vadovu Fortunatu Dirginčiumi ir Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) vadovu Ramūnu Stonkumi.

Pokalbių metu aptarta Lietuvos ir Italijos ekonominė padėtis,  kooperatinių  kredito įstaigų ir kitų kooperatinių bendrovių situacija. Vadovai apsilankė Kelmės kredito unijoje, kur svečias aktyviai diskutavo su unijos vadove Regina Karašauskyte bei svečiavosi kelis šimtus kredito unijų atstovų suburiančiame tradiciniame kredito unijų sąskrydyje.

K. Delasega žavėjosi Lietuvoje išvystyta kredito unijų veikla ir jų plačiu paslaugų spektru. Svečiui kooperatinė kredito įstaigų veikla nėra svetima – Karlas net dešimtį metų vadovavo kooperatiniam  bankui ir dalyvavo Italijos kooperatinių įstaigų pertvarkymo procesuose. Po ekonominės krizės Italijoje visas kredito įstaigų sektorius išgyveno nuosmukį, tuomet kooperatines įstaigas išgelbėjo per ekonominį pakilimą sukauptos rezervinės lėšos.

Karlo Delasego vadovaujama kooperatyvų konfederacija įsikūrusi regione, iš kurio 0,5 mln. gyventojų net pusė (260 tūkts.) yra kooperatyvų nariai. Dauguma regiono kooperatyvų per ekonominę krizę vadovavosi strategija ne atleisti darbuotojus, o mažinti jų atlyginimus. Tai padėjo per nuosmukį ne tik nedidinti regiono bedarbystės bei nepatirti nuostolio, bet ir 5-10 proc. padidinti valdomą kooperatinių įstaigų turtą. Kooperatinės įstaigos Italijoje nesivadovauja teritoriniu principu, todėl paskutiniu laikotarpiu šių įstaigų sektorius turi itin nemažai sumaišties, įtampų ir konkurencijos kovų.

Svetys dabartiniame pokyčių kelyje Lietuvos kooperatinėms kredito įstaigoms palinkėjo vienybės ir efektyvių, objektyviai įvertintų sprendimų.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/06/27/lcku-ir-alku-valdybos-pirmininkai-drauge-su-italijos-kooperatyvu-konfederacijos-vadovu-aptare-abieju-saliu-kooperatiniu-istaigu-aktualijas/