Įsigaliojo Ūkio ministerijos sprendimas padidinti verslo investicijų grąžą. Pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas” nuspręsta kompensuoti net 95 proc. (regionuose) ir 70 proc. (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse) sumokėtų palūkanų už paskolas, lizingo (išperkamosios nuomos) sandorius, skirtus verslo pradžios ar plėtros projektams įgyvendinti. Be to, iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. pratęstas ir priemonės paraiškų priėmimo terminas.

Padidintas palūkanų kompensacijos procentas bus taikomas paskolų ir lizingo sutartims, pasirašytoms nuo š. m. sausio 1 dienos. Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir verslininkams, pateikusiems paraiškas UAB „Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGAI), palūkanos bus kompensuojamos kas ketvirtį iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

„Šis sprendimas turėtų paskatinti verslininkus, ypač vykdančius veiklą regionuose, jau dabar aktyviau domėtis investicijų galimybėmis ir naudotis finansavimo kaštus mažinančiomis priemonėmis. Pastebime, kad gamybinių pajėgumų išnaudojimo lygis apdirbamojoje pramonėje 2013 m. antrojoje pusėje pasiekė 75 procentus. Toks intensyvumas rodo, kad tolesnė verslo plėtra galima tik investuojant į papildomus pramonės pajėgumus, todėl pramonės įmonėms reikia atsinaujinti. Tad ši priemonė gali būti labai naudinga verslui, nes ja pasinaudojusios įmonės tai gali padaryti pigiau”, – sako ūkio viceministras ir INVEGOS valdybos pirmininkas Marius Skarupskas.

Dėl dalinio palūkanų kompensavimo į INVEGĄ gali kreiptis tiek SVV subjektai, kurių paskolai yra suteikta INVEGOS garantija, tiek verslininkai arba įmonės, kurios nepasinaudojo garantija, bet nuo 2014 m. sausio 1 d. pasirašė finansavimo sutartis su kredito įstaigomis ar lizingo bendrovėmis dėl investicijų finansavimo ir investuos į gamybinę ir jai prilygintą įrangą ir įrenginius. Iki š. m. pradžios pasirašytoms sutartims lieka galioti ankstesnės priemonės sąlygos. Verslumo skatinimo fondo finansavimo galimybėmis  kaip ir anksčiau bus kompensuojama 95 proc. sumokėtų palūkanų.

„Nuo 2009 m. iki 2014 m. balandžio pradžios galimybe susigrąžinti dalį investicijų jau pasinaudojo daugiau nei 3 000 įmonių, kurios įgyvendina beveik 3 900 verslo projektų, o kompensuota suma siekia apie 45,5 mln. litų. Planuojame, kad, pratęsus paraiškų priėmimo terminą, dar bent 800 įmonių galės susigrąžinti dalį investicijų ir jas panaudoti tolesnei verslo plėtrai”, – prognozuoja INVEGOS generalinis direktorius Audrius Zabotka.

Priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas” įgyvendinti skirta 56 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Visus reikalingus dokumentus paraiškai pateikti galima rasti www.invega.lt.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/06/12/verslininkams-investicijos-duos-didesne-graza/