Asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) primena – 62 narių-kredito unijų atnaujintos veiklos finansinės ataskaitos pasiekiamos svetainėje www.alku.lt.

„Visiems šalies gyventojams ši galimybė egzistuoja jau antrus metus, unijų nariai ją turėjo visuomet. Džiaugiamės, kad piliečiai vis aktyviau domisi unijų veiklos rodikliais ir galimomis perspektyvomis. Tikimės, kad ši priemonė padeda gyventojams apsispręsti pasirenkant finansines paslaugas“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos vadovas Ramūnas Stonkus.

Asociacijos svetainėje http://www.alku.lt/nariu-finansines-ataskaitos viešai paskelbtos 63 kredito unijų pelno-nuostolio, balansinės ataskaitos, aiškinamieji raštai, revizoriaus ar auditoriaus išvados.

Lietuvoje veikia 75 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/05/26/paskelbtos-atnaujintos-62-kredito-uniju-veiklos-ataskaitos/