Prie 62 kredito unijas iki šiol vienijusios Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemos prisijungė dar viena unija. LCKU valdyba nusprendė priimti į sistemą 2013 m. veiklą pradėjusią Šeimos kredito uniją.

„Vilniuje įsikūrusios Šeimos kredito unijos vadovai savo veiklą ketina orientuoti į jaunas šeimas ir šeimos vertybes puoselėjančius asmenis, po kiek laiko planuojama dirbti ir su verslo įmonėmis. Tikimės, kad LCKU integruotai teikiamų paslaugų dėka Šeimos kredito unijai pavyks įgyvendinti tvarios plėtros planus pagrįstus nuosekliu augimu“, – teigia LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia el. bankininkystės, mokėjimo kortelių, apmokėjimų už komunalines paslaugas, pinigų pervedimų Lietuvoje ir užsienyje paslaugas. LCKU sistemai priklausančios 63 kredito unijos aptarnauja per 133 tūkst. narių, bendras turtas sudaro 1,37 mlrd. Lt.

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti Šeimos kredito uniją 2012 m. birželio 19 d., o 2013 m. gruodžio 13 d. suteikė licenciją, suteikiančią teisę teikti Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią kredito įstaigą valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/05/14/lietuvos-centrines-kredito-unijos-sistema-papilde-dar-viena-unija/