Siekiant išlaikyti palankias sąlygas verslo pradžiai ar plėtrai, Ūkio ministerijos siūlymu nuspręsta pratęsti priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas” paraiškų priėmimo terminą iki 2015 m. rugpjūčio 31 dienos. Paskolų iš Verslumo skatinimo fondo paraiškų priėmimo terminas kol kas išlieka 2014 m. birželio 30d.  Paskolas iš Verslumo skatinimo fondo išduoda  Lietuvos centrinės kredito unijos sistemos 57 kredito unijos.

Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bei verslininkams, pateikti paraiškas būtina UAB „Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA). Dėl dalinio palūkanų kompensavimo į INVEGĄ gali kreiptis  smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, kurių paskolai yra suteikta INVEGOS garantija, paskola gauta iš Verslumo skatinimo fondo.

„Šis sprendimas turėtų paskatinti ir suaktyvinti verslininkus, ypač veiklą vykdančius šalies regionuose, aktyviau naudotis verslo finansavimo naštą lengvinančiomis priemonėmis, kurios įmonėms leidžia ne tik smarkiai sumažinti kreditavimo kaštus, bet ir padeda sugrįžusias investicijas panaudoti kitiems įmonės poreikiams. Kadangi gamybinių pajėgumų išnaudojimo lygis apdirbamojoje pramonėje 2013 m. antroje pusėje pasiekė 75 proc., ši priemonė gali būti labai naudinga verslui”, – sako ūkio viceministras ir INVEGOS valdybos pirmininkas Marius Skarupskas.

Iš viso priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas” (tiek garantuotų, tiek negarantuotų paskolų palūkanoms kompensuoti) yra skirta 56 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Pagal šiuo metu galiojančias sąlygas daliniu palūkanų kompensavimu galima pasinaudoti pateikus paraišką INVEGAI iki gegužės 31 d. Šiuo metu iki 50 proc. palūkanų kompensuojama ir paskolai su INVEGA garantija, ir negarantuotoms paskoloms, o skolinantis iš Verslumo skatinimo fondo gali būti kompensuojama 95 proc. paskolos palūkanų.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/05/06/garantijos-dalinis-paskolu-palukanu-kompensavimas-lengvatines-paskolos-invega-invega-aktualijos-naujienos-pratesta-galimybe-verslininkams-pasinaudoti-palukanu-kompensavimu-prat/