Lietuvos bankui nusprendus atšaukti pavieniui veikusios kredito unijos „Naftininkų investicijos“ licenciją, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai priklausančios 62 kredito unijos toliau dirba ir dirbs įprastine tvarka teikdamos finansines paslaugas ir vykdydamos visus sutartinius įsipareigojimus savo nariams bei klientams.

„Mūsų sistemai priklausančios 62 kredito unijos neturi finansinių sąsajų su pavieniui veikusia unija, kuriai Lietuvos banku sprendimu šiandien atšaukta veiklos licencija. Visos LCKU sistemai priklausančios kredito unijos toliau vykdo ir vykdys įprastinę veiklą, jų nariai, indėlininkai ir paskolų gavėjai gali būti ramūs“, – sakė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Kiekviena kredito unija yra atskiras juridinis vienetas, vykdantis savarankišką veiklą.

Pasitraukus pavieniui veikusiai unijai „Naftininkų investicijos“, Lietuvoje veikia 74 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 62 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Šių 62 kredito unijų veiklą prižiūri ne tik Lietuvos bankas, bet ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. LCKU sistemai priklausančios 62 kredito unijos aptarnauja per 133 tūkst. narių, bendras turtas sudaro 1,37 mlrd. Lt.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią kredito įstaigą valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/04/30/licencijos-atemimas-pavieniui-veikusiai-unijai-netures-itakos-62-kredito-uniju-veiklai/