Kredito unijos „Zanavykų bankelis“ valdybos pirmininkė Aušrelė Pukinskienė apdovanota už nuopelnus Lietuvos kaimui ir įgyvendintą veiklą žemės ūkio srityje. Jau trečius metus šios nominacijos įteikiamos kaip padėka už reikšmingus jų darbo rezultatus.

„Tai yra reikšmingas įvertinimas, kuris man yra be galo svarbus“, – džiaugiasi kredito unijos vadovė. Kredito unijos vadovė Aušrelė Pukinskienė žemės ūkio srityje dirba jau daugiau nei 20 metų.

„Ji yra aktyvi, iniciatyvi, žemdirbių švietėja bei naujovių propaguotoja. Aušrelės paskaitos ir seminarai gausiai lankomi ir itin populiarūs tarp žemdirbių ir žemės ūkio specialistų“, – teigia apdovanojimo steigėjai.

Prieš trejus metus apdovanojimą „Už nuopelnus Lietuvos kaimui” įsteigė Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), ARVI įmonių grupė, Baltijos agroverslo institutas (BAVI) bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT). Pagal įvairių įstaigų siūlymus, kandidatus apdovanojimui teikia apdovanojimo steigėjų susirinkimas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/04/15/kredito-unijos-zanavyku-bankelis-vadove-apdovanota-uz-nuopelnus-lietuvos-kaimui/