Dėmesio,

2014 m. kovo 22 d., 11 val. Utenos muzikos mokyklos salėje, Maironio g. 11, Utenoje įvyks pakartotinis visuotinis Utenos kredito unijos narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita, ataskaitos įvertinimas
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita, ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita, ataskaitos tvirtinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita, ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projekto pristatymas, metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo priėmimas.
 6. 2014 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Audito įmonės einamųjų 2014 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose:

 •  Utenos kredito unijoje, Aušros g. 34-3, Utenoje,
 •  Užpalių kasoje J.Basanavičiaus g. 1, Užpaliuose, Utenos r.,
 •  Molėtų kasoje, Vilniaus g. 99 (PC Norfa), Molėtuose,
 •  Tauragnų kasoje, A.Musteikio g. 35, Tauragnuose, Utenos r.

Utenos kredito unijos valdyba.